« 2Moj 22:22 2 Księga Mojżeszowa 22:23 2Moj 22:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli je obrazicie, będą wołać do mnie, a ja wysłucham wołanie ich:
2.GDAŃSKA.1881Jeźlibyś je bez litości trapił, a one by wołały do mnie, słysząc wysłucham wołanie ich.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli będziesz je dręczył, a one będą wołać do mnie, na pewno wysłucham ich wołania.
4.CYLKOW(22:22) Jeżeli kogo gnębić będziesz, - a wszak gdy zawoła do Mnie, wysłucham wołanie jego:
5.KRUSZYŃSKIJeśli będziesz ich zasmucał, wołać będą do mnie, a napewno wysłucham ich wołania;
6.MIESES(22:22) Jeśli bowiem będziesz gnębił kogoś z nich, – zaiste! jeżeli zaśle skargę ku mnie jakąkolwiek, Ja wysłucham skargę jego
7.TYSIĄCL.WYD5(22:22) Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę,
8.BRYTYJKAGdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania
9.POZNAŃSKA(22:22) Gdybyś go skrzywdził, a on zaniósłby do mnie skargę, na pewno wysłucham jego wołania!
10.WARSZ.PRASKAJeśli kogokolwiek z nich skrzywdzisz, będzie wołał do Mnie, a Ja usłucham jego głosu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:22) Zaś jeśli będziesz kogoś gnębił i kiedy do Mnie zawoła wysłucham jego wołania.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli będziesz to czynił, a oni zaczną wołać do Mnie, na pewno wysłucham ich wołania.