« 2Moj 22:23 2 Księga Mojżeszowa 22:24 2Moj 22:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozgniewa się zapalczywość moja, i pobiję was mieczem: i będą żony wasze wdowami, a synowie wasi sierotami.
2.GDAŃSKA.1881I rozgniewa się zapalczywość moja, a pobiję was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a synowie wasi sierotami.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy rozpali się mój gniew i pobiję was mieczem, i wasze żony będą wdowami, a wasi synowie sierotami.
4.CYLKOW(22:23) Tedy wspłonie gniew Mój, a zabiję was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.
5.KRUSZYŃSKIi gniew mój zapłonie, pobiję was mieczem; i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.
6.MIESES(22:23) i gniew Mój zapłonie, a Ja będę was zabijał mieczem: żony wasze staną się wdowami, synowie wasi sierotami.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:23) rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
8.BRYTYJKAI wybuchnę gniewem, i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami.
9.POZNAŃSKA(22:23) Ale wtedy rozpali się mój gniew i porażę was mieczem; wasze żony staną się wdowami, dzieci zaś sierotami.
10.WARSZ.PRASKAZapłonę gniewem i wyginiecie od mojego miecza. Wtedy wasze żony staną się wdowami, a dzieci sierotami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:23) Wtedy zapłonie Mój gniew i zabiję was mieczem; wasze żony będą wdowami, a wasze dzieci sierotami.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas zapłonie mój gniew i wybiję was mieczem - i wasze żony zostaną wdowami, a wasze dzieci sierotami.