« 2Moj 22:26 2 Księga Mojżeszowa 22:27 2Moj 22:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem to samo jest, czem się odziewa odzienie ciała jego: a innego nic nie ma, w czemby spał: będzieli wołał do mnie, wysłucham go; bom jest miłosierny.
2.GDAŃSKA.1881Bo to odzienie jego tylko to jest nakrycie ciała jego, na którem sypia; będzieli do mnie wołał, wysłucham go, bom Ja miłosierny.
3.GDAŃSKA.2017Bo to ubranie jest jedynym okryciem jego ciała, w tym też śpi. Jeśli będzie do mnie wołał, wysłucham go, bo jestem litościwy.
4.CYLKOW(22:26) Bo ono przykryciem jego jedyném, ono odzieniem ciała jego; pod czemże się położy? I stanie się, że gdyby zawołał do Mnie, wszak wysłucham; bom Ja miłosierny!
5.KRUSZYŃSKIbo to jest jego jedyne okrycie, to jego suknia na jego ciało, pod czemże będzie spał? Jeżeli będzie wołał do mnie, wysłucham go, bom jest litościwy.
6.MIESES(22:26) Albowiem jego to okrycie tylko, przyodziewek jego ciała; pod czem on będzie leżał? Albowiem będzie tak, iż jeśli on Mi się poskarży, – Ja wysłucham, gdyż Ja jestem Miłosierny.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:26) bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.
8.BRYTYJKABo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała. W czymże innym będzie spał? Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo Ja jestem miłosierny.
9.POZNAŃSKA(22:26) bo jest to jego jedyne okrycie, ten jego płaszcz na jego ciało. Czym [innym] mógłby się nakryć? Jeśli będzie wołał do mnie, Ja go wysłucham, bo jestem miłosierny.
10.WARSZ.PRASKAbo to jego jedyna szata i jedyne okrycie ciała. Czymże się więc przykryje do snu? Jeżeli będzie się uskarżał przede Mną, wysłucham go, bo jestem miłosierny.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:26) Bo jest ono jedynym jego odzieniem, przykryciem jego ciała; więc pod czym się położy? I stanie się, że gdy do Mnie zawoła przecież go wysłucham, bowiem Ja jestem miłosierny.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTo jego jedyne okrycie, płaszcz, którym okrywa swe ciało. Bez niego pod czym ma spać? Gdy będzie do Mnie wołał, wysłucham, bo Ja jestem miłosierny.