« 2Moj 22:2 2 Księga Mojżeszowa 22:3 2Moj 22:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pakli gdy słuńce wzyjdzie, to by uczynił, mężobojstwo spachał i sam umrzeć ma. Aczby nie miał cso za kradzież wrocić, sam przedan będzie.
2.WUJEK.1923Ale jeźliby to po wejściu słońca uczynił, mężobójstwo popełnił, i sam umrze. Jeźliby nie miał, coby za kradzież oddał, sam niech zaprzedan będzie:
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby to po wejściu słońca uczynił, krwi winien będzie, koniecznie wróci; a jeźli nie ma, sprzedany będzie za złodziejstwo swoje.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli to zrobi po wschodzie słońca, będzie winien krwi, gdyż złodziej powinien wypłacić odszkodowanie. Jeśli nic nie ma, będzie sprzedany za swoją kradzież.
5.CYLKOW(22:2) Jeżeli zaś świeciło słońce nad nim, to jest o niego wina krwi. Zapłatą niechaj się opłaci; a jeżeli nic nie ma, sprzedany będzie za kradzież swoję.
6.KRUSZYŃSKIgdy słońce wzejdzie, jest się odpowiedzialnym za jego krew, winien wynagrodzić za kradzież; jeśli nic niema, będzie sprzedany za swoją kradzież.
7.MIESES(22:2) Jeżeli zaś słońce wzeszło nad nim, – dlań istnieję krew przelana. On zapłacić musi, a jeżeli nie ma tyle, – niech zostanie sprzedany gwoli swej kradzieży.
8.TYSIĄCL.WYD5(22:2) Ale jeśliby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Złodziej poniesie karę. Jeśli nie ma czym zapłacić, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł.
9.BRYTYJKAJeżeli jednak stało się to po wschodzie słońca, powstaje wina przelania krwi. Złodziej powinien dać odszkodowanie; jeżeli nic nie ma, zostanie za swoją kradzież sprzedany.
10.POZNAŃSKA(22:2) Jeśliby jednak słońce już wzeszło (przy nim), będzie za niego zemsta krwi. [Złodziej] musi koniecznie wyrównać szkodę. Jeśli nie może, ma być sprzedany za swoją kradzież.
11.WARSZ.PRASKAGdyby jednak się to stało po wschodzie słońca, będzie winien krwi [zabitego]. Ciężar odszkodowania ponosi [zazwyczaj] złodziej. Jeśli nic nie posiada, należy sprzedać jego samego i zwrócić należność za to, co ukradł.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:2) Lecz jeżeli świeciło nad nim słońce to za niego jest wina krwi. Nadto złodziej powinien się odpłacić. A jeśli nie ma majątku będzie sprzedany z powodu tej kradzieży.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak do pobicia doszło po wschodzie słońca, powstaje wina za przelanie krwi. Złodziej zapłaci odszkodowanie. Jeśli nic nie posiada, to za kradzież zostanie sprzedany.