« 2Moj 22:6 2 Księga Mojżeszowa 22:7 2Moj 22:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby kto polecił przyjacielowi pieniądze albo sąd w chowanie a od tego, ktory przyjął, kradziestwem odjęty by były, będzieli nalezion złodziej, dwojako ma wrocić,
2.WUJEK.1923Jeźli kto zlecił przyjacielowi pieniądze, albo statek ku schowaniu, a temuby, który je przyjął, ukradziono je: jeźli się najduje złodziéj, dwojako nagrodzi.
3.GDAŃSKA.1881Gdyby kto dał bliźniemu swemu srebro, albo naczynie do schowania, a to by ukradziono było z domu onego człowieka: jeźliby znaleziony był złodziej, wróci dwojako.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś da swemu bliźniemu pieniądze lub przedmioty do przechowania i zostanie to ukradzione z domu tego człowieka, to jeśli złodziej zostanie znaleziony, zwróci podwójnie.
5.CYLKOW(22:6) Jeżeli powierzy kto bliźniemu swemu pieniądze, albo naczynia do przechowania, a wykradzioném to zostanie z domu tego człowieka, - jeżeli wykryty zostanie złodziej, zapłaci tenże w dwójnasób.
6.KRUSZYŃSKIJeżeli człowiek daje znajomemu swemu na przechowanie pieniądze, albo przedmioty i zostanie z jego domu skradzione, jeśli pochwycon będzie złodziej, odda w dwójnasób.
7.MIESES(22:6) Jeżeli ktoś bliźniemu swemu odda srebro, lub przedmioty na przechowanie, a to zostanie wykradzione z domu męża tego: jeżeli złodziej zostanie wykryty – niech dwukrotnie on zapłaci;
8.TYSIĄCL.WYD5(22:6) Jeśliby ktoś dał drugiemu pieniądze lub przedmioty wartościowe na przechowanie i zostałoby to skradzione w domu tego człowieka, a złodziej zostanie wykryty, winien wypłacić dwukrotne odszkodowanie.
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukradzione z domu tego człowieka i złodziej zostanie wykryty, to odda w dwójnasób.
10.POZNAŃSKA(22:6) Jeśli ktoś da drugiemu na przechowanie pieniądze albo [wartościowe] przedmioty, a to zostanie wykradzione z domu tego człowieka, wtedy złodziej, kiedy go znajdą, musi wynagrodzić w dwójnasób.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś da komuś na przechowanie pieniądze albo jakieś przedmioty, a rzeczy oddane na przechowanie zostaną skradzione, to złodziej, jeśli się go pochwyci, ma zwrócić wszystko w podwójnej ilości.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:6) Jeśli ktoś powierzył swojemu bliźniemu pieniądze, albo naczynia do przechowania, a zostanie to wykradzione z domu tego człowieka i zostanie wykryty złodziej zapłaci on w dwójnasób.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś powierzy bliźniemu pieniądze lub sprzęty do przechowania, a te zostaną ukradzione z domu powiernika, to jeśli złodziej zostanie wykryty, wynagrodzi to w dwójnasób.