« 2Moj 22:8 2 Księga Mojżeszowa 22:9 2Moj 22:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPku spachaniu zdrady tak na wole jako na ośle i na owcy, i na rusze, a csokoli szkody uczyniono może być, ku bogom, to jest ku biskupom, obu prza ma przyć, a przysądziliby oni, dwojako wroci bliznemu swemu.
2.WUJEK.1923Ku uczynieniu zdrady, tak o wołu, jako i o osła, i o owcę, i o szatę, i cokolwiek szkodę przynieść może: obojgu sprawa przytoczy się przed bogi: a jeźli oni osądzą, dwojako nagrodzi bliźniemu swemu.
3.GDAŃSKA.1881O każdą rzecz, o którą by był spór, o wołu, o osła, o owcę, o szatę, o każdą, rzecz zgubioną, gdyby kto rzekł, że to jest moje, przed sędziów przyjdzie sprawa obydwu; kogo winnym znajdą sędziowie, nagrodzi w dwójnasób bliźniemu swemu.
4.GDAŃSKA.2017W każdej spornej sprawie o wołu, osła, owcę, szatę czy jakąkolwiek zgubę, gdyby ktoś powiedział, że to jest jego, sprawa obydwu ma trafić do sędziów; kogo sędziowie uznają winnym, ten wynagrodzi podwójnie swemu bliźniemu.
5.CYLKOW(22:8) O każdy przedmiot sprzeniewierzenia, o wołu, o osła, o jagnię, o szatę, o każdą zgubę, o której ktokolwiek powié, że to taka, - przed sędziów przyjdzie sprawa obudwu: Kogo skażą sędziowie, zapłaci w dwójnasób bliźniemu swemu.
6.KRUSZYŃSKIJakakolwiek byłaby rzecz poszkodowana, czy wół, czy osioł, czy owca, czy odzież, wogóle cokolwiek stracone, o czem się mówi: "że to jest", sprawa pomiędzy dwoma przejdzie do Boga; którego Bóg potępi, ten zwróci w dwójnasób bliźniemu swemu.
7.MIESES(22:8) A każdy przedmiot przewinienia: o wołu, osła, owcę, szatę, – o jakąkolwiek zgubę, o której rzeknie, że to właśnie jest, do sędziów ich obu sprawa dojdzie, a kogo sędziowie uznają winnym, niech dwukrotnie on zapłaci bliźniemu swemu.
8.TYSIĄCL.WYD5(22:8) We wszelkiej sprawie poszkodowania dotyczącego wołu, osła, owcy, odzieży, jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jego własność, sprawa obydwu winna być przedłożona Bogu, a którego Bóg uzna winnym, ten zwróci drugiemu w podwójnej ilości.
9.BRYTYJKAW każdej sprawie o sprzeniewierzenie, czy to wołu, czy osła, czy jagnięcia, czy szaty, czy jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jest jego własność, powinni obaj dany przypadek przedłożyć Bogu: kogo Bóg uzna winnym, ten odda bliźniemu swemu podwójnie.
10.POZNAŃSKA(22:8) W każdym wypadku przeniewierstwa, czy to będzie wół, czy osioł, owca czy szata, przy każdej stracie, gdy [poszkodowany] twierdzi: "To jest właśnie to [moje]" - sprawa tych obu ma być przedstawiona Bogu. Kogo Bóg uzna winnym, ten ma drugiemu wynagrodzić w dwójnasób.
11.WARSZ.PRASKACokolwiek – czy to wół, osioł, owca, czy to odzienie – zostałoby skradzione albo zgubione, jeśli się później odnajdzie i stwierdzi się, że jest to właśnie ta rzecz, obydwie strony stawią się przed Bogiem, a strona uznana przez Boga za winną naprawi w dwójnasób szkody wyrządzone bliźniemu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:8) O każdy przedmiot sprzeniewierzenia, o byka, o osła, o jagnię, o szatę; o każdą zgubę, o której ktokolwiek powie, że to tak sprawa obydwu przyjdzie przed sędziów. A kogo sędziowie skażą ten w dwójnasób zapłaci swojemu bliźniemu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW każdej sprawie spornej dotyczącej sprzeniewierzenia, czy to bydlęcia, czy osła, czy jagnięcia, czy szaty, czy jakiejkolwiek zguby, do której posiadania ktoś inny będzie się przyznawał, obie strony staną przed Bogiem. Ten, którego Bóg uzna winnym, odpłaci bliźniemu podwójnie.