« 2Moj 22:31 2 Księga Mojżeszowa 23:1 2Moj 23:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będziesz przyjmował głosu kłamliwego: i nie przyłożysz ręki twojéj, abyś za niezbożnym miał mówić fałszywe świadectwo.
2.GDAŃSKA.1881Nie przyjmuj powieści kłamliwej; nie miej spółki z niepobożnym, abyś miał być świadkiem fałszywym.
3.GDAŃSKA.2017Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści. Nie wchodź w spółkę z bezbożnym, by być fałszywym świadkiem.
4.CYLKOWNie rozsiewaj wieści kłamliwej; nie łącz ręki twojej ze złoczyńcą, aby być świadkiem bezprawia.
5.KRUSZYŃSKINie będziesz rozsiewał wieści fałszywych; nie podasz ręki przewrotnemu, aby być świadkiem występku.
6.MIESESNie rozsiewajcie krzywdzących wieści, ani nie podawaj ręki swej złoczyńcy, ażeby być świadkiem gwoli wyrządzaniu krzywdy.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie podasz ręki niesprawiedliwemu, by świadczyć na korzyść bezprawia.
8.BRYTYJKANie rozgłaszaj fałszywej wieści. Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia.
9.POZNAŃSKANie obnoś dalej zmyślonej pogłoski. Nie łącz się z przeniewiercą, stając się fałszywym świadkiem.
10.WARSZ.PRASKANie będziesz rozsiewał fałszywych wieści i nie wyciągniesz ręki do złoczyńcy, aby świadczyć na rzecz jego bezpieczeństwa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie rozsiewaj kłamliwej wieści; nie łącz twojej ręki ze złoczyńcą, aby być świadkiem bezprawia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie rozgłaszaj fałszywej wieści. Nie łącz się z bezbożnym i nie wspieraj swoim świadectwem bezprawia.