« 2Moj 28:11 2 Księga Mojżeszowa 28:12 2Moj 28:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I położysz na obu bokach Naramiennika pamiątkę synów Izraelowych. I będzie nosił Aaron imiona ich przed Panem na obu ramionach, dla wspominania.
2.GDAŃSKA.1881I położysz te obadwa kamienie na wierzchnich krajach naramiennika, kamienie pamiątki dla synów Izraelskich; i nosić będzie Aaron imiona ich przed Panem na obu ramionach swych na pamiątkę.
3.GDAŃSKA.2017I umieścisz te dwa kamienie na naramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów Izraela. I Aaron będzie nosić ich imiona przed PANEM na obu swych ramionach na pamiątkę.
4.CYLKOWI wprawisz dwa te kamienie na przyramkach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela: i nosić będzie Ahron imiona ich przed obliczem Wiekuistego na obu ramionach swoich, dla pamięci.
5.KRUSZYŃSKIUmieścisz obydwa kamienie na naramiennikach efodu, jako kamienie na pamiątkę dla synów Izraela, a Aaron będzie nosił ich imiona na pamiątkę przed Bogiem na dwóch naramiennikach.
6.MIESESOba te kamienie umieścisz na skrzydłach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla Synów Izraela, a Aron nosić będzie ich imiona przed Wiekuistym na obu swoich barkach ku pamięci.
7.TYSIĄCL.WYD5Dwa te kamienie umieścisz na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela. I będzie nosił Aaron ich imiona przed Panem na obu ramionach - dla pamięci.
8.BRYTYJKATe dwa kamienie umieścisz na naramiennikach efodu, jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich; i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę.
9.POZNAŃSKAPrzytwierdź oba te kamienie do naramienników efodu, jako kamienie pamiątkowe dla synów Izraela. Aaron ma nosić przed Jahwe te ich imiona na obu swych naramiennikach, na pamiątkę.
10.WARSZ.PRASKAObydwa kamienie zostaną przymocowane do naramienników efodu jako „kamienie wspomnienia” dla synów Izraela. I tak będzie nosił Aaron ich imiona na swoich dwu ramionach dla pamięci przed Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wprawisz te dwa kamienie do przyramek naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela. Ahron, dla pamięci, będzie nosił ich imiona przed obliczem WIEKUISTEGO, na obu swoich ramionach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak przygotowane kamienie umieścisz na naramiennikach efodu. Będą to kamienie pamięci o synach Izraela. Aaron będzie nosił ich imiona przed PANEM na dwóch swoich ramionach, aby o nich stale pamiętać.