« 2Moj 30:13 2 Księga Mojżeszowa 30:14 2Moj 30:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którego mają w liczbie, ode dwudziestu lat i wyżéj, da okup.
2.GDAŃSKA.1881Ktokolwiek idzie w liczbę ode dwudziestu lat i wyżej, odda podarek Panu.
3.GDAŃSKA.2017Każdy podległy spisowi, od dwudziestego roku życia wzwyż, odda PANU ofiarę.
4.CYLKOWKażdy przechodzący ku spisowym, od dwudziestu lat i wyżej, niechaj da dań tę Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy mężczyźni obięci spisem, poczynając od dwudziestego roku i wzwyż, złożą ofiarę Bogu
6.MIESESKażdy przychodzący do przeglądu od liczącego lat dwadzieścia wzwyż – niech składa dań Wiekuistemu.
7.TYSIĄCL.WYD5Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający dwadzieścia i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu.
8.BRYTYJKAKażdy, kto podlega spisowi, od dwudziestego roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana.
9.POZNAŃSKAKażdy przeliczony, począwszy od dwudziestego roku życia i powyżej, ma złożyć tę ofiarę dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAOfiarę tę będzie uiszczał każdy spośród synów Izraela podlegających spisowi, jeśli tylko ma dwadzieścia albo więcej lat.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto przychodzi do spisujących, od lat dwudziestu i wyżej, niech da tą daninę WIEKUISTEMU.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNależność tę uiści każdy od dwudziestego roku życia wzwyż.