« 2Moj 30:19 2 Księga Mojżeszowa 30:20 2Moj 30:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy będą mieli wchodzić do przybytku świadectwa, i gdy będą mieli przystąpić do ołtarza, aby ofiarowali na nim kadzenie Panu,
2.GDAŃSKA.1881Gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia, umywać się będą wodą, aby nie pomarli; także gdyby mieli przystępować do ołtarza, aby służyli, i zapalili ofiarę ognistą Panu.
3.GDAŃSKA.2017Gdy będą wchodzić do Namiotu Zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie pomarli. Podobnie gdy będą przystępować do ołtarza, aby służyć i spalać ofiarę ogniową dla PANA;
4.CYLKOWGdy przyjdą do przybytku zboru obmyją się wodą, aby nie umarli, albo gdy przystąpią do ofiarnicy dla służby, dla puszczenia z dymem ogniowej ofiary Wiekuistemu:
5.KRUSZYŃSKIBędą się myli wodą, aby nie umarli, gdy będą wchodzić do namiotu zgromadzenia, gdy będą się zbliżać do ołtarza, aby odbyć służbę i złożyć ofiarę kadzenia Bogu.
6.MIESESGdy będą wchodzili do Namiotu Obecności niech się umywają wodą, ażeby nie zmierali, – albo, gdy będą przystępować do ołtarza, dla pełnienia służby, ażeby puszczać z dymem ofiarę ogniową przed Wiekuistym,
7.TYSIĄCL.WYD5Zanim wejdą do Namiotu Spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana,
8.BRYTYJKAGdy wchodzić będą do Namiotu Zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli, również gdy będą przystępować do ołtarza, by służyć Panu, spalając dla niego ofiarę ogniową.
9.POZNAŃSKAGdy mianowicie będą wchodzić do Namiotu Zjednoczenia, mają się umyć w wodzie, a nie pomrą. Podobnie, gdy będą się zbliżać z posługą do ołtarza, by w ogniu spalić ofiarę kadzielną dla Jahwe,
10.WARSZ.PRASKABędą się obmywać w tej wodzie przed wejściem do Namiotu Spotkania, gdy będą mieli zbliżyć się do ołtarza, aby pełnić swoją służbę, albo gdy będą mieli składać ofiarę całopalenia na cześć Jahwe; w przeciwnym razie grozi im niebezpieczeństwo śmierci.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy przyjdą dla służby do Przybytku zboru, lub przystąpią do ofiarnicy w celu puszczenia z dymem ofiary ogniowej dla WIEKUISTEGO obmyją się wodą, aby nie umarli.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędą to czynić przed swoim wejściem do namiotu spotkania, aby nie pomarli. Podobnie będą czynić przed przystąpieniem do służby przy ołtarzu, gdy będą chcieli złożyć ofiarę ogniową dla PANA.