« 2Moj 30:20 2 Księga Mojżeszowa 30:21 2Moj 30:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923By snadź nie pomarli. Prawo wieczne będzie jemu i nasieniu jego w potomstwach.
2.GDAŃSKA.1881I będą umywali ręce swoje i nogi swoje, aby nie pomarli; i będzie im to ustawą wieczną, jemu i nasieniu jego, w rodzaju ich.
3.GDAŃSKA.2017Obmyją swoje ręce i nogi, aby nie pomarli. Będzie to dla nich wieczną ustawą, dla niego i jego potomstwa, przez wszystkie ich pokolenia.
4.CYLKOWNiechaj wtedy umyją ręce swoje i nogi swoje, aby nie umarli. I będzie to im ustawą wieczną, jemu i potomstwu jego, w pokoleniach ich."
5.KRUSZYŃSKIUmyją swoje ręce i nogi swoje i nie umrą. Będzie to dla nich prawem wiecznem: dla niego i dla jego potomstwa na wieki".
6.MIESESniech umywają [również] ręce swoje i nogi swe, ażeby nie zmierali. Niech to dla nich będzie ustawą wieczystą, dla niego i dla potomstwa jego w pokoleniach ich.
7.TYSIĄCL.WYD5muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli. I będzie to prawo zawsze obowiązywać Aarona i jego potomstwo po wszystkie czasy.
8.BRYTYJKAObmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla niego i dla jego potomków wieczystym przepisem po wszystkie ich pokolenia.
9.POZNAŃSKAmają umyć sobie ręce i nogi, a nie pomrą. To będzie dla nich nakazem wieczystym, [nakazem] dla niego i jego potomstwa z pokolenia w pokolenie.
10.WARSZ.PRASKAObmyją sobie nogi i ręce, aby uniknąć śmierci. Prawo to będzie zawsze, z pokolenia na pokolenie, obowiązywać Aarona i jego potomków.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będzie to dla nich ustawa wieczna; dla niego oraz dla jego potomków w ich pokoleniach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy także obmyją swoje ręce i nogi, aby nie pomarli. Aaron i jego synowie będą to czynić na mocy wiecznej ustawy - oni i ich potomstwo, po wszystkie pokolenia.