« 2Moj 30:3 2 Księga Mojżeszowa 30:4 2Moj 30:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dwa pierścienie złote pod koroną po każdym boku, aby w nie wkładano drążki, i był noszony ołtarz.
2.GDAŃSKA.1881I dwa kolce złote uczynisz też pod koroną we dwu kątach jego, po obu stronach jego, a przez nie przewleczesz drążki, aby noszony był na nich.
3.GDAŃSKA.2017Pod listwą, na dwóch jego narożnikach, po obu jego stronach, uczynisz też dwa złote pierścienie, a przez nie przewleczesz drążki, aby był na nich noszony.
4.CYLKOWDwa téż pierścienie złote zrobisz poniżej wieńca jego, po obu bokach jego zrobisz je, przy obu kantach jego, i będą to osady dla drążków, dla uniesienia go na nich.
5.KRUSZYŃSKIZrobisz przy nim dwa złote pierścienie niżej wieńca, po obydwóch jego bokach: uczynisz po obydwu bokach, aby przeprowadzić drążki, na których będzie noszony.
6.MIESESRównież dwa pierścienie ze złota dorobisz doń pod brzeg jego, sporządzisz je po obu bokach jego, po obu jego stronach; one będą osadami dla drążków, ażeby zapomocą nich nosić go;
7.TYSIĄCL.WYD5Poniżej zaś wieńca na dwóch bokach uczynisz dwa pierścienie na drążki, celem przenoszenia ołtarza na nich.
8.BRYTYJKAPoniżej tego obramowania przymocujesz do niego dwa złote pierścienie z jednej i z drugiej strony, na drążki, na których będzie się go nosić.
9.POZNAŃSKAPoniżej listwy wykonaj dwa złote pierścienie na dwóch ścianach, to jest po obu jego bokach. Będą to uchwyty dla drążków, aby nosić [ołtarz] na nich.
10.WARSZ.PRASKAPo bokach, poniżej wieńca, umocujesz dwa pierścienie, również ze złota; przytwierdzisz je z dwóch stron tak, aby można było wkładać w nie drążki do przenoszenia ołtarza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zrobisz także dwa złote pierścienie poniżej jego wieńca; zrobisz je po obu jego bokach, przy obu jego kantach, a będą to osady dla drążków, w celu uniesienia go na nich.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPoniżej tej ramy przytwierdzisz mu dwa złote pierścienie, z obu stron, na przeciwległych bokach. Będą one gniazdami dla drążków, na których będzie się go przenosić.