« 2Moj 30:7 2 Księga Mojżeszowa 30:8 2Moj 30:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy je stawiać będzie pod wieczór, będzie palił wónności wieczne przed Panem, na pokolenia wasze.
2.GDAŃSKA.1881Także gdy rozpali Aaron lampy między dwoma wieczorami, kadzić będzie kadzeniem ustawicznem przed Panem w narodziech waszych.
3.GDAŃSKA.2017Także wieczorem, gdy Aaron rozpali lampy, będzie spalał kadzidło, będzie to ustawiczne kadzenie przed PANEM przez wszystkie wasze pokolenia.
4.CYLKOWTakże gdy zapali Ahron lampy nad wieczorem, będzie kadził niém. Kadzidło ustawiczne to przed Wiekuistym, w pokoleniach waszych.
5.KRUSZYŃSKIi gdy ustawi lampy pomiędzy obydwoma wieczorami, będzie spalał kadzidło ustawicznie przed Bogiem wśród przyszłych pokoleń.
6.MIESESGdy Aron będzie zapalał lampy te przed wieczozem, niech on to puści z dymem, jako kadzenie stałe przed Wiekuistym w pokoleniach waszych.
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia.
8.BRYTYJKATakże przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem po wszystkie pokolenia wasze.
9.POZNAŃSKAKiedy zaś Aaron nad wieczorem będzie wystawiał lampy na górę [świecznika], ma także składać przed Jahwe nieustanną ofiarę kadzielną w imieniu waszych pokoleń.
10.WARSZ.PRASKAbędą też je palić o zmierzchu, gdy Aaron zacznie umieszczać lampy na świeczniku. Kadzidło powinno być spalane przed Jahwe przez wszystkie wasze pokolenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ahron także będzie nim kadził, kiedy zapali lampy przed wieczorem. To jest w waszych pokoleniach ustawiczne kadzidło przed WIEKUISTYM.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz pod wieczór, gdy będzie je zapalał. Stanowić to będzie stałą ofiarę z kadzidła składaną przed PANEM po wszystkie wasze pokolenia.