« 2Moj 31:13 2 Księga Mojżeszowa 31:14 2Moj 31:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strzeżcie Szabatu mego; święty bowiem jest wam: ktoby go zmazał, śmiercią umrze: ktoby weń czynił robotę, zginie dusza jego z pośrodku ludu swego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż przestrzegajcie sabbatu, święty bowiem jest wam. Kto by go zgwałcił, śmiercią umrze; bo każdy, coby weń robotę odprawował, wytracona będzie dusza jego, z pośrodku ludu swego.
3.GDAŃSKA.2017Przestrzegajcie więc szabatu, gdyż jest on dla was święty. Kto by go naruszył, poniesie śmierć. Każdy bowiem, kto wykonuje pracę w tym dniu, zostanie wytracony spośród swego ludu.
4.CYLKOWI tak przestrzegajcie Sabbatu, by święty był u was; kto go znieważy, śmiercią karanym będzie; gdyż każdy, któryby wykonał w nim robotę, - wytracona będzie dusza ta z pośród ludu swojego.
5.KRUSZYŃSKIZachowacie szabat, ponieważ jest on dla was rzeczą świętą. Ktokolwiek go znieważy, śmiercią umrze; kto wykonuje jakąkolwiek w ciągu niego pracę, będzie wykreślony z pośród ludu swego.
6.MIESESPrzestrzegajcie Soboty, gdyż ona dla was jest Świętością. Kto znieważa ją – winien zostać uśmiercony. Zaiste! każdy wykonywujący pracę w niej, – osoba ta niech zostanie wytracona z pośród ludu swego.
7.TYSIĄCL.WYD5Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu.
8.BRYTYJKAPrzestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu.
9.POZNAŃSKAZachowujcie szabat, bo jest on dla was rzeczą świętą. Kto by go znieważył, musi umrzeć! Ktokolwiek więc wykonałby w tym dniu pracę, zostanie wykluczony ze swego ludu.
10.WARSZ.PRASKAZachowujcie tedy szabat, bo to dla was rzecz święta. Ten, kto by nie uszanował szabatu, zasłuży sobie na karę śmierci, a kto by tego dnia wykonywał jakieś prace, będzie wyłączony ze swojej społeczności.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc przestrzegajcie szabatu, aby był u was święty. Kto go znieważy będzie karany śmiercią; każdy, kto by wykonał w nim robotę ta dusza będzie wytracona spośród swojego ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was święty. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć, bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu.