« 2Moj 31:15 2 Księga Mojżeszowa 31:16 2Moj 31:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niechaj strzegą synowie Izraelowi Szabatu i niech go święcą w swych rodzajach. Przymierze jest wieczne,
2.GDAŃSKA.1881Przetoż będą strzec synowie Izraelscy sabbatu, zachowując sabbat w narodziech swych ustawą wieczną.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego synowie Izraela będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat przez wszystkie pokolenia jako wieczną ustawę.
4.CYLKOWI przestrzegać będą synowie Israela Sabbatu, zachowując Sabbat w pokoleniach swoich, - jako przymierze wieczne.
5.KRUSZYŃSKISynowie Izraela zachowają szabat, aby wypełnić ten odpoczynek w pokoleniach jako przymierze wieczne.
6.MIESESNiech Synowie Izraela przestrzegają Soboty, ażeby Sobotę obchodzili w pokoleniach swoich – przymierzem wieczystem;
7.TYSIĄCL.WYD5Izraelici winni przestrzegać szabatu jako przymierza wiecznego poprzez pokolenia.
8.BRYTYJKASynowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.
9.POZNAŃSKANiech więc synowie Izraela zachowują szabat, przestrzegając go z pokolenia w pokolenie, aby ten szabat uczynić wiecznym przymierzem.
10.WARSZ.PRASKASynowie Izraela będą pilnie przestrzegać szabatu i świętować w tym dniu, oni sami i wszyscy ich potomkowie, na znak wiecznego przymierza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem synowie Israela będą przestrzegać szabatu, zachowując odpoczynek w swoich pokoleniach jak wieczne rozporządzenie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu. Będą zachowywali szabat w kolejnych swych pokoleniach na mocy wiecznego przymierza.