« 2Moj 31:1 2 Księga Mojżeszowa 31:2 2Moj 31:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Otom wezwał mianowicie Bezeleela, syna Uryego, syna Hurowego, z pokolenia Judy,
2.GDAŃSKA.1881Otom wezwał z imienia Besaleela, syna Urowego, syna Churowego z pokolenia Judy.
3.GDAŃSKA.2017Oto powołałem po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Chura, z pokolenia Judy;
4.CYLKOW"Patrz, oto powołałem po imieniu Becalela, syna Urego, syna Chura, z pokolenia Jehudy.
5.KRUSZYŃSKIWiedz, że powołałem imiennie Becalela, syna Ura, syna Hura z pokolenia Judy.
6.MIESES„Patrz, oto wezwałem imiennie Běcalēla [Běcal’ēl], syna Uriego [Uri], syna Chūra z pokolenia Judy.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy.
8.BRYTYJKAPatrz! Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy,
9.POZNAŃSKAUważaj! Ja wyznaczyłem Becalela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy,
10.WARSZ.PRASKAPatrz, oto wezwałem do siebie po imieniu Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważaj, oto powołałem po imieniu Becalela, syna Urego, syna Chura, z pokolenia Judy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSpójrz, wezwałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy,