« 2Moj 31:4 2 Księga Mojżeszowa 31:5 2Moj 31:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Marmuru i kamienia drogiego, i z rozliczności drzew.
2.GDAŃSKA.1881Do rzezania kamienia na osadzenie, i na wyrobienie drzewa ku wystawieniu każdej roboty.
3.GDAŃSKA.2017Do obrabiania kamieni do oprawy i do ciosania drewna, aby wykonał wszelkie rodzaje dzieła.
4.CYLKOWI w rytownictwie kamieni dla oprawy, i w rzeźbieniu drzewa, i aby wykonywał wszelką robotę.
5.KRUSZYŃSKIdla obrobienia kamieni w oprawianiu, w obróbce drzewa, do wykonania wszelkich rzemiosł.
6.MIESESw ciosaniu kamieni dla oprawy i w ciosaniu drzewa, ażeby wykonywać wszelką robotę.
7.TYSIĄCL.WYD5i w rzeźbieniu kamieni do oprawy, i w rzeźbieniu drewna oraz wykonywaniu różnych dzieł.
8.BRYTYJKAW szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.
9.POZNAŃSKAAby umiał również obrabiać kamienie do oprawienia, a także obrabiać drzewo, słowem - wykonać wszelkiego rodzaju pracę.
10.WARSZ.PRASKABędzie on też umiał szlifować i obsadzać [w oprawach] kamienie, rzeźbić w drewnie i wykonywać wszelkie inne dzieła.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w rytownictwie kamieni do oprawy oraz w rzeźbieniu drzewa; aby wykonał każdą pracę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITumie obrabiać i oprawiać kamienie, nieobca mu obróbka drewna - słowem, potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę.