« 2Moj 32:9 2 Księga Mojżeszowa 32:10 2Moj 32:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Puść mię, że się rozgniewa zapalczywość moja na nie, i wygładzę je, a ciebie uczynię w lud wielki.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz puść mię, że się rozpali popędliwość moja na nie i wygładzę je; a ciebie uczynię w naród wielki.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich zgładził, a z ciebie uczynię wielki naród.
4.CYLKOWA teraz zostaw Mnie, a rozpali się gniew Mój na nich, i zgładzę ich - i uczynię z ciebie naród wielki."
5.KRUSZYŃSKIA teraz dopuść mi, że zapłonie mój gniew i zniszczę ich! Lecz z ciebie uczynię wielki naród".
6.MIESESwięc teraz puść Mnie, a gniew Mój zawrze na nich i Ja zgładzę ich, ciebie zaś uczynię narodem wielkim”.
7.TYSIĄCL.WYD5Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem.
8.BRYTYJKATeraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem.
9.POZNAŃSKATeraz więc zostaw mnie, niech się rozpali mój ogień na nich i niech ich zniszczę. Ciebie zaś [samego] rozmnożę w wielki lud.
10.WARSZ.PRASKAZostaw Mnie więc w spokoju! Niech mój gniew zapłonie przeciw nim i niech ich strawi! Ciebie zaś uczynię ojcem wielkiego narodu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostaw Mnie teraz, a rozpali się na nich Mój gniew; i ich zgładzę, a z ciebie uczynię wielki naród.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostaw Mnie teraz. Niech zapłonie mój gniew przeciw nim. Zniszczę ich. Ciebie uczynię wielkim narodem.