« 2Moj 32:13 2 Księga Mojżeszowa 32:14 2Moj 32:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ubłagany jest Pan, żeby nie uczynił złego, które mówił przeciw ludowi swemu.
2.GDAŃSKA.1881I użalił się Pan nad złem, które mówił, że uczynić miał ludowi swemu.
3.GDAŃSKA.2017I PAN żałował nieszczęścia, które miał zesłać na swój lud.
4.CYLKOWI użalił się Wiekuisty nad złém, o którém mówił, że sprowadzi je na lud Swój.
5.KRUSZYŃSKII ulitował się Pan nad złością, o której mówił, że uczyni ludowi swemu.
6.MIESESBóg pożałował nieszczęścia, o którem rzekł, iż sprowadzi je na lud Swój.
7.TYSIĄCL.WYD5Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
8.BRYTYJKAI użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud.
9.POZNAŃSKAWtedy pożałował Jahwe tego zła, którego zesłaniem groził swemu ludowi.
10.WARSZ.PRASKAI poniechał Jahwe zła, jakie zamierzał uczynić swemu ludowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY użalił się nad cierpieniem, o którym mówił, że sprowadzi je na Swój lud.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI PAN zlitował się nad swoim ludem. Odstąpił od zamiaru dotknięcia go nieszczęściem.