« 2Moj 32:14 2 Księga Mojżeszowa 32:15 2Moj 32:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wrócił się Mojżesz z góry, niosąc dwie tablicy świadectwa w rękach swoich, pisane z obu stron,
2.GDAŃSKA.1881A obróciwszy się Mojżesz zstąpił z góry, dwie tablice świadectwa mając w ręku swych, tablice pisane po obu stronach; i na tej, i na owej stronie były pisane.
3.GDAŃSKA.2017Mojżesz odwrócił się więc i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa, tablice zapisane po obu stronach. Były zapisane i na jednej, i na drugiej stronie.
4.CYLKOWI zwrócił się, i zeszedł Mojżesz z góry, a dwie tablice świadectwa w ręku jego, tablice zapisane z obu stron: z jednej i z drugiej strony zapisane były.
5.KRUSZYŃSKIMojżesz odwrócił się i zstąpił z góry, a dwie tablice świadectwa w jego ręku, tablice napisane na obydwóch ich stronach, z tej i z tej samej napisane.
6.MIESESPotem odwrócił się Mojżesz i zstąpił z Góry, mając obie Tablice Świadectwa w ręku swojem, tablice zapisane z obu stron – z tej i z tamtej strony one zapisane,
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane po obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie.
8.BRYTYJKAPotem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, tablice zapisane z obu stron; z jednej i z drugiej strony były one zapisane.
9.POZNAŃSKAMojżesz wyruszył więc z powrotem schodząc z góry, a w jego ręku były dwie tablice Świadectwa. Tablice zapisane po obu stronach, zapisane po jednej i po drugiej stronie.
10.WARSZ.PRASKAA Mojżesz zstąpił z góry, trzymając w rękach dwie Tablice Świadectwa, zapisane w dwóch kolumnach i po obydwu stronach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz zawrócił, zszedł z góry, a w jego ręce dwie Tablice Świadectwa, tablice zapisane z obu stron; bo były zapisane z jednej i z drugiej strony.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz więc skierował się w dół i zaczął schodzić z góry. W rękach niósł dwie tablice Świadectwa zapisane z obu stron - z jednej i z drugiej strony.