« 2Moj 32:18 2 Księga Mojżeszowa 32:19 2Moj 32:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się przybliżył do obozu, ujrzał cielca i tańce, i rozgniewawszy się bardzo, porzucił z ręki tablice, i stłukł je pod górą.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy się przybliżył do obozu, że ujrzał cielca i tańce; a rozgniewawszy się bardzo Mojżesz, porzucił z ręku swoich tablice, i stłukł je pod górą.
3.GDAŃSKA.2017Gdy się przybliżył do obozu, zobaczył cielca i tańce. Mojżesz wówczas rozgniewał się bardzo, rzucił z rąk tablice i stłukł je pod górą.
4.CYLKOWI stało się, że gdy się przybliżył do obozu, i ujrzał cielca i pląsy, - zapalił się gniew Mojżesza, i rzucił z rąk swoich tablice, i skruszył je u stóp góry.
5.KRUSZYŃSKIGdy zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i taniec. Mojżesz zapałał gniewem, rzucił ze swej ręki tablice i rozbił je u stóp góry.
6.MIESESWówczas stało się, iż, – skoro zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce, – zawrzał gniew Mojżesza i on zrzucił z rąk swych te tablice i rozbił je u stóp Góry.
7.TYSIĄCL.WYD5A Mojżesz przybliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Zapłonął wówczas Mojżesz gniewem i rzucił z rąk swoich tablice, i potłukł je u podnóża góry.
8.BRYTYJKAA gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą.
9.POZNAŃSKAKiedy zbliżył się już do obozu i zobaczył cielca i tańce, zawrzał Mojżesz gniewem. Rzucił z ręki tablice i rozbił je u stóp góry.
10.WARSZ.PRASKAKiedy zaś zbliżył się do obozowiska, zobaczył cielca i ludzi tańczących. I zapłonął Mojżesz gniewem. Wypuścił z rąk tablice, które się rozbiły u stóp góry.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także stało się, kiedy zbliżył się do obozu i zobaczył cielca, i pląsy że zapalił się gniew Mojżesza; więc zrzucił ze swoich rąk tablice oraz skruszył je u stóp góry.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy zaś znalazł się bliżej obozu, zobaczył cielca i tańce! Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem. Rzucił tablicami, które trzymał w rękach, i potłukł je u podnóża góry.