« 2Moj 32:19 2 Księga Mojżeszowa 32:20 2Moj 32:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I porwawszy cielca, którego byli uczynili, spalił, i skruszył aż na proch, który wysypał na wodę, i dał z niego pić synom Izraelowym.
2.GDAŃSKA.1881Wziął też cielca, którego byli uczynili, i spalił go w ogniu, i skruszył go aż na proch, a wysypawszy na wodę, dał pić synom Izraelskim.
3.GDAŃSKA.2017Wziął też cielca, którego zrobili, spalił go w ogniu, skruszył na proch, wysypał na wodę i kazał pić synom Izraela.
4.CYLKOWI wziął cielca, którego zrobili, i spalił go w ogniu, i starł go w proch, a rozsypawszy po wodzie, napoił nią synów Israela.
5.KRUSZYŃSKIA wziąwszy cielca, którego uczynili, spalił go ogniem, starł go aż na proszek, rozsypał po powierzchni wody i dał pić synom Izraelowym.
6.MIESESNastępnie zabrał cielca, który sporządzili, spalił go w ogniu, starł go na miał i rozsypał po wodzie, którą kazał pić Synom Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom.
8.BRYTYJKAPotem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim,
9.POZNAŃSKAPotem porwał cielca, którego zrobili, spalił go w ogniu, skruszył na proch i wrzucił do wody. I napoił nią synów Izraela.
10.WARSZ.PRASKAPotem kazał zabrać cielca, którego sobie uczynili, i rzucić go do ognia. A gdy spłonął cały i rozsypał się w pył, rozrzucił ten pył na wodę i kazał ją pić synom Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wziął także cielca, którego zrobili, oraz spalił go w ogniu, starł go w proch, rozsypał na wodzie i napoił nią synów Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem zabrał się za ich cielca. Spalił go w płomieniach. Resztę starł na proch, rozsypał nad powierzchnią wody i kazał Izraelitom pić!