« 2Moj 32:23 2 Księga Mojżeszowa 32:24 2Moj 32:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którymem ja rzekł: Kto z was ma złoto? przynieśli i dali mi: i wrzuciłem je w ogień, i wyszedł ten cielec.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedziałem im: Kto ma złoto, odrywajcie je z siebie. I dali mi, i wrzuciłem je w ogień, i ulał się ten cielec.
3.GDAŃSKA.2017I odpowiedziałem im: Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. Dali mi je i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał ten cielec.
4.CYLKOWA gdy rzekłem do nich: "Kto ma złoto, niechaj zdejmie z siebie, - dali mi, i wrzuciłem je w ogień, a oto powstał cielec ten."
5.KRUSZYŃSKIOdpowiedziałem im: Ci, co mają złoto, niech się go pozbędą! Dali mi, wrzuciłem je w ogień i wyszedł oto ten cielec".
6.MIESESGdy ja rzekłem do nich: „Kto ma złoto?”, – pozdejmowali ze siebie i dali mi, ja rzuciłem je na ogień, a oto wyszedł cielec ten.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekłem do nich: Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec.
8.BRYTYJKAWięc rzekłem do nich: Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je, potem wrzuciłem je do ognia, i tak powstał ten cielec.
9.POZNAŃSKAWtedy powiedziałem im: "Kto ma złoto na sobie, niech je pozdziera z siebie!" A oni rzeczywiście dali mi je. Wrzuciłem je więc do ognia i tak oto wyszedł ten cielec.
10.WARSZ.PRASKAWtedy ja rzekłem: Niech ci, którzy mają jakieś złoto, złożą je tutaj. I oddali mi wszystko, a ja wrzuciłem to w ogień – i tak oto powstał ten cielec.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy do nich powiedziałem: Kto ma złoto, niech z siebie zdejmie dali mi, więc wrzuciłem je w ogień i oto powstał ten cielec.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPoleciłem im zatem: Kto ma złoto, niech zdejmie je z siebie! I oni mi je dali. Przetopiłem je - i tak powstał ten cielec.