« 2Moj 32:26 2 Księga Mojżeszowa 32:27 2Moj 32:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którym rzekł: Tak mówi Pan, Bóg Izraelów: Niech mąż przypasze miecz na biodrę swoje: idźcież a wracajcie się od bramy aż do bramy przez pośrodek obozu a zabijajcie każdy brata i przyjaciela i bliźniego swego.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Przypasz każdy miecz swój do biodry swojej; przychodźcie a wracajcie się od bramy do bramy w obozie, a zabijajcie każdy brata swego, i każdy przyjaciela swego, i każdy bliźniego swego.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Niech każdy przypasze swój miecz do swojego boku. Przejdźcie przez obóz tam i z powrotem, od jednej bramy do drugiej, i zabijajcie każdy swego brata i każdy swego przyjaciela, i każdy swego bliźniego.
4.CYLKOWI rzekł do nich: "Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela, przypaszcie każdy miecz swój do biodra swojego, przechodźcie tam i napowrót, od bramy do bramy, po obozie, a zabijajcie - który brata swojego, który - przyjaciela swojego, a który - krewnego swojego!"
5.KRUSZYŃSKITedy rzekł do nich: "Tak rzecze Pan, Bóg Izraela: weźnijcie każdy swój miecz do swego boku; przejdźcie i wróćcie od bramy do bramy w obozie i niech każdy zabije czy to brata swego, czy przyjaciela swego, czy krewnego swego!"
6.MIESESa on rzekł do nich: „Tak rzekł Bóg Izraela Wiekuisty: „Przypaszcie sobie każdy miecz swój do biodra swego i przejdźcie tam i z powrotem – od bramy do bramy przez obóz i zabijajcie każdy krewnego swego, czy druha swego, czy też przyjaciela swego”.
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego.
8.BRYTYJKAI rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Przypaszcie każdy swój miecz do boku! Przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny.
9.POZNAŃSKAA on powiedział do nich:- Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Niech każdy [z was] przypasze miecz! Potem przemierzajcie obóz, od jednej bramy do drugiej, i niech każdy zabija - własnego brata, własnego przyjaciela i krewnego!
10.WARSZ.PRASKAI powiedział do nich tak: W ten sposób mówi Jahwe, Bóg Izraela: Niech każdy z was przypasze sobie miecz! Przemierzycie obozowisko wzdłuż i wszerz od jednej bramy do drugiej, i pozabijacie swoich braci, przyjaciół, rodziców.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc do nich powiedział: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela: Niech każdy przypasze swój miecz do swojego biodra oraz przechodźcie po obozie tam i z powrotem, od bramy do bramy, i zabijajcie; każdy swojego brata, każdy swojego przyjaciela i każdy swojego krewnego.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy powiedział: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Uzbrójcie się w miecz! Przejdźcie tam i z powrotem, od bramy do bramy obozu i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy ktoś bliski!