« 2Moj 32:27 2 Księga Mojżeszowa 32:28 2Moj 32:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynili synowie Lewi według mowy Mojżeszowéj: i poległo w on dzień około dwudziestu i trzech tysięcy ludzi.
2.GDAŃSKA.1881I uczynili synowie Lewiego według słowa Mojżeszowego; i poległo z ludu dnia onego około trzech tysięcy mężów.
3.GDAŃSKA.2017I synowie Lewiego postąpili według słowa Mojżesza. Tego dnia poległo z ludu około trzech tysięcy mężczyzn.
4.CYLKOWI uczynili synowie Lewiego według słowa Mojżesza; i padło z ludu dnia onego około trzech tysięcy ludzi.
5.KRUSZYŃSKISynowie Lewiego uczynili, jak mówił do nich Mojżesz i padło w tym dniu z ludu około trzech tysięcy ludzi.
6.MIESESSynowie Lewiego postąpili wedle słów Mojżesza i z ludu padło dnia owego około trzech tysięcy ludzi.
7.TYSIĄCL.WYD5Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.
8.BRYTYJKASynowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około trzech tysięcy mężów.
9.POZNAŃSKALewici postąpili według polecenia Mojżesza. W tym dniu padło z ludu około trzech tysięcy mężów.
10.WARSZ.PRASKASynowie Lewiego uczynili tak, jak im nakazał Mojżesz. I zginęło tego dnia około trzech tysięcy mężczyzn spośród całego ludu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem synowie Lewiego uczynili według słowa Mojżesza i owego dnia padło z ludu około trzech tysięcy ludzi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLewici wykonali polecenie Mojżesza i padło tego dnia pośród ludu około trzech tysięcy mężczyzn.