« 2Moj 32:31 2 Księga Mojżeszowa 32:32 2Moj 32:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albo im odpuść tę winę, albo jeźli nie uczynisz, wymaż mię z ksiąg twoich, któreś napisał.
2.GDAŃSKA.1881Teraz tedy, albo odpuść grzech ich, albo jeźli nie, wymaż mię proszę z ksiąg twoich, któreś napisał.
3.GDAŃSKA.2017Teraz jednak przebacz ich grzech, a jeśli nie, wymaż mnie, proszę, z twojej księgi, którą napisałeś.
4.CYLKOWA teraz, czy możesz przebaczyć grzech ich? A jeżeli nie, wymażże mnie z księgi Twojej, którą napisałeś!"
5.KRUSZYŃSKIA teraz odpuść im ten grzech, a jeśli nie, wymaż mnie, proszę, z twej księgi, którą napisałeś,
6.MIESESA teraz [zaklinam Cię] odpuść grzech ich, a jeżeli nie, – wymażże mnie z księgi Twojej, którą zapisałeś”.
7.TYSIĄCL.WYD5Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś.
8.BRYTYJKATeraz, racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś.
9.POZNAŃSKAA gdybyś jednak raczył darować im ten grzech? Jeżeli zaś nie, wymaż mnie raczej z księgi, którą napisałeś!
10.WARSZ.PRASKAzrobili sobie bożka ze złota. Przebacz im ten występek. A jeśli nie, to wymaż mnie z księgi, którą napisałeś.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale teraz, czy możesz przebaczyć ich grzech? A jeśli nie wymaż mnie z Twego zwoju, który napisałeś.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz teraz, jeśli możesz, przebacz im ten grzech. A jeśli nie, to wymaż mnie, proszę, ze swego zwoju, który napisałeś.