« 2Moj 32:32 2 Księga Mojżeszowa 32:33 2Moj 32:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któremu odpowiedział Pan: Kto zgrzeszy mnie, wymażę go z ksiąg moich.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Mojżesza: Kto mi zgrzeszył, tego wymażę z ksiąg moich.
3.GDAŃSKA.2017PAN powiedział do Mojżesza: Tego wymażę z mojej księgi, kto zgrzeszył przeciwko mnie.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Tego, który zgrzeszył Mi, tego wymażę z księgi Mojej!
5.KRUSZYŃSKIRzekł Pan do Mojżesza: "Ten, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymażę go z księgi mojej.
6.MIESESNato rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Tego, który zgrzeszył przede Mną, – wymażę z księgi Mojej.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan powiedział do Mojżesza: Tylko tego, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi.
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza: Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymażę z księgi mojej.
9.POZNAŃSKAWtedy Jahwe rzekł do Mojżesza: - Tylko tego wymażę z mojej księgi, kto zgrzeszył przeciwko mnie.
10.WARSZ.PRASKANa to rzekł Jahwe do Mojżesza: Wymażę z mojej księgi tego, kto dopuścił się przeciw Mnie wykroczenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Tego, który Mi zgrzeszył tego wymażę z Mego zwoju.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN odpowiedział Mojżeszowi: Tego, który zgrzeszył przeciwko Mnie, wymażę z mojego zwoju.