« 2Moj 32:33 2 Księga Mojżeszowa 32:34 2Moj 32:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale ty idź a prowadź ten lud, gdziem ci powiedział: Aniół mój pójdzie przed tobą. A ja w dzień pomsty nawiedzę i ten grzech ich.
2.GDAŃSKA.1881A teraz idź, prowadź ten lud, gdziem ci rozkazał. Oto, Anioł mój pójdzie przed tobą; ale w dzień nawiedzenia mego nawiedzę też i na nich ten grzech ich.
3.GDAŃSKA.2017Idź teraz, prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem. Oto mój Anioł pójdzie przed tobą. Ale w dniu mego nawiedzenia ich też nawiedzę za ich grzech.
4.CYLKOWA teraz idź, prowadź lud ten dokąd mówiłem tobie. Oto anioł Mój idzie przed tobą: ale w dzień obrachunku Mojego - obrachuję się z nimi za grzech ich."
5.KRUSZYŃSKIA teraz idź, prowadź lud, dokąd ci powiedziałem. Oto aniół mój pójdzie przed tobą i w dniu nawiedzin moich ukarzę ich za grzech".
6.MIESESA teraz pójdź, prowadź lud ten, dokąd rzekłem tobie. Oto! będzie anioł Mój przewodził tobie. W dniu nawiedzenia Mego nawiedzę na nich grzech ich”.
7.TYSIĄCL.WYD5Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. A w dniu mojej kary ukarzę ich za ich grzech.
8.BRYTYJKATeraz zaś idź, prowadź ten lud, dokąd ci kazałem; oto anioł mój pójdzie przed tobą. W dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech.
9.POZNAŃSKATy zatem ruszaj teraz! Prowadź ten lud tam, dokąd ci poleciłem. Mój anioł pójdzie przed tobą. Ale w dniu mojego karania Ja ukarzę ich za grzech.
10.WARSZ.PRASKAA teraz wracaj i prowadź twój lud tam, gdzie ci kazałem, a mój anioł będzie szedł przed tobą. Ale w dniu mojego nawiedzenia ukarzę ich za ich zbrodnię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś teraz idź, prowadź ten lud tam, dokąd ci mówiłem. Oto Mój anioł idzie przed tobą. Ale w dzień Mojego rozrachunku rozliczę się z nimi za ich grzech.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz idź, prowadź ten lud tam, dokąd ci poleciłem. Oto mój anioł pójdzie przed tobą, a w dniu mojego nawiedzenia rozprawię się z nimi za ich grzech.