« 2Moj 32:3 2 Księga Mojżeszowa 32:4 2Moj 32:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które on wziąwszy, uformował robotą odlewaną, i uczynił z nich cielca odlanego, i rzekli: Ci są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemie Egipskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Które gdy odebrał z ręku ich, wykształtował je rylcem i uczynił z nich cielca odlewanego. I rzekli: Ci są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: Oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu.
4.CYLKOWI wziął z ich ręki, i wyrzeźbił rylcem, zrobiwszy z tego cielca litego. I rzekli: "Oto bogi twoje Israelu, które cię wywiodły z ziemi Micraim!"
5.KRUSZYŃSKITedy wziął z ich rąk, przygotował złoto rylcem i uczynił im cielca lanego. Oni rzekli: "Izraelu, to jest bóg twój, który cię wyprowadził z Egiptu".
6.MIESESa on przyjął je od nich, kształtował je we formie i zrobił zeń cielca odlanego, oni zaś rzekli: „Oto! twe bożyszcze Izraelu, które wywiodło ciebie z Kraju Egipskiego”.
7.TYSIĄCL.WYD5A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca odlany z metalu. I powiedzieli: Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.
8.BRYTYJKAI przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.
9.POZNAŃSKAOn przyjął to od nich, ukształtował dłutem i ulał z tego cielca. Wtedy oni rzekli:- Izraelu! Oto twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej.
10.WARSZ.PRASKAOn przyjął wszystkoz ich rąk, kazał przetopić i odlać z tego złotego cielca. Wtedy oni zawołali: Izraelici, oto wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi egipskiej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wziął z ich ręki, uformował i zrobił z tego litego cielca. Zatem powiedzieli: Oto twoi bogowie, Israelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew cielca. Wtedy zawołali: Oto twoi bogowie, Izraelu! Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej!