« 2Moj 34:22 2 Księga Mojżeszowa 34:23 2Moj 34:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPo trzy czasy lata ukaże się każdy samczek twoj w widzeniu wszechmogącego Pana Boga israhelskiego.
2.WUJEK.1923Trzech czasów roku ukaże się wszelki mężczyzna twój przed oblicznością wszechmogącego Pana, Boga Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.1881Trzy kroć do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed obliczem Panującego Pana, Boga Izraelskiego.
4.GDAŃSKA.2017Trzy razy do roku wszyscy twoi mężczyźni pokażą się przed obliczem Pana BOGA, Boga Izraela.
5.CYLKOWTrzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed obliczem Pana, Wiekuistego, Boga Israela.
6.KRUSZYŃSKITrzy razy do roku wszyscy mężczyźni twoi ukażą się przed Panem, Jahwe, Bogiem Izraela.
7.MIESESTrzy razy do roku niech się ukaże wszystko, co męskiego jest u ciebie – przed Panem, Bogiem Izraela, Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela.
9.BRYTYJKATrzy razy w roku każdy z twoich mężczyzn ukaże się przed obliczem Pana, Boga izraelskiego.
10.POZNAŃSKATrzy razy do roku każdy mężczyzna ma się pokazać przed obliczem Pana - Jahwe, Boga Izraela.
11.WARSZ.PRASKATrzy razy w roku wszyscy mężczyźni stawią się przed obliczem Pana, Jahwe, Boga Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzy razy do roku każdy twój mężczyzna ukaże się przed obliczem Pana, twojego Boga, WIEKUISTEGO, Boga Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzy razy w roku każdy mężczyzna pokaże się przed obliczem Pana, JHWH, Boga Izraela.