« 2Moj 34:23 2 Księga Mojżeszowa 34:24 2Moj 34:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż wyżonę pagany od twego lica a rozszyrzę granice twe, niżadny nie będzie sie przeciwić ziemi twej, a gdyż będziesz wstępować a ukażesz sie przed obliczym Pana Boga twego trzykroć w rok.
2.WUJEK.1923Bo gdy zniosę narody od oblicza twego i rozszerzę granice twoje, żaden nie będzie na zdradzie ziemi twojéj, gdy pójdziesz, i gdy się okażesz przed obliczem Pana, Boga twego, trzykroć do roku.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem wypędzę narody przed tobą, a rozszerzę granice twoje; i nie będzie pożądał nikt ziemi twojej, gdy pójdziesz, abyś się ukazał przed obliczem Pana Boga twego trzy kroć do roku.
4.GDAŃSKA.2017Bo wypędzę przed tobą narody i rozszerzę twoje granice; nikt nie będzie pożądał twojej ziemi, gdy trzy razy do roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem PANA, twego Boga.
5.CYLKOWGdy wypędzę narody przed tobą, a rozszerzę granice twoje, nie pokusi się nikt o ziemię twoję, gdy pójdziesz, by ukazywać się przed obliczem Wiekuistego, Boga twojego, trzy razy do roku.
6.KRUSZYŃSKIAlbowiem wypędzę narody z przed ciebie i rozszerzę twoje granice; i nikt nie pożąda twej ziemi, gdy ty pójdziesz, aby się przedstawić Panu, Bogu twojemu, trzy razy do roku.
7.MIESESGdyż Ja wydziedziczę przed tobą ludy i rozszerzę granice, a nikt nie będzie pożądał Kraju twego gdy wychodził będziesz, ażeby ukazywać się przed Bogiem Twoim Wiekuistym trzy razy do roku.
8.TYSIĄCL.WYD5Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego.
9.BRYTYJKAGdy wypędzę ludy przed tobą i rozszerzę granice twoje, nikt nie pokusi się o ziemię twoją, gdy pójdziesz, aby oglądać oblicze Pana, Boga twego, trzy razy w roku.
10.POZNAŃSKAJa bowiem wypędzę przed tobą narody i poszerzę twoje granice. Nikt nie będzie mógł pożądać twojej ziemi, gdy ty pójdziesz trzy razy do roku, aby ujrzeć oblicze Jahwe, twego Boga.
11.WARSZ.PRASKAJa bowiem wypędzę sprzed ciebie obce narody i bardzo rozszerzę twoje granice. Nikt nie zaatakuje twojego kraju w tym czasie, kiedy będziecie szli, żeby się stawić trzy razy w roku przed obliczem Jahwe, twojego Boga.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy wypędzę przed tobą narody i rozszerzę twoje granice nikt się nie pokusi o twoją ziemię, kiedy trzy razy do roku pójdziesz, by ukazywać się przed obliczem twojego Boga, WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wywłaszczę przed tobą narody i rozszerzę twoje granice, nikt nie pokusi się o twoją ziemię, gdy trzy razy w roku pójdziesz, by pokazać się przed obliczem PANA.