« 2Moj 34:24 2 Księga Mojżeszowa 34:25 2Moj 34:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie będziesz ofierować na kwaszonem chlebie krwie ofiery mej ani ostanie do jutra s ofiery God Prześnic.
2.WUJEK.1923Nie będziesz ofiarował przy kwasie krwie ofiary mojéj: ani zostanie rano z ofiary święta Phase.
3.GDAŃSKA.1881Nie będziesz ofiarował przy kwasie krwi ofiary mojej, i nie zostanie nic do jutra z ofiary obchodu święta przejścia.
4.GDAŃSKA.2017Nie będziesz składał krwi mojej ofiary razem z zakwasem i nic z ofiary obchodu święta Paschy nie zostanie do rana.
5.CYLKOWNie rozlewaj wobec kiszonego krwi ofiary Mojéj, a niema przeleżeć do rana ofiara święta Pesach.
6.KRUSZYŃSKINie będziesz ofiarował z chlebem kwaszonym krwi ofiary mojej i nie pozostanie nic z ofiary święta Paschy do rana.
7.MIESESNie ofiaruj przy kiszonem krwi ofiary Mojej i niech przez noc nie zostanie aż do rana ofiara święta pesach.
8.TYSIĄCL.WYD5Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem i nic z ofiary paschalnej nie powinno pozostać na drugi dzień.
9.BRYTYJKAKrwi z rzeźnej ofiary mojej nie składaj razem z kwasem. Nie może też pozostać przez noc aż do rana ofiara paschalna.
10.POZNAŃSKANie wolno ci ofiarować krwi z ofiary dla mnie razem z kwasem. Nic też z ofiary Święta Paschy nie może pozostać aż do rana.
11.WARSZ.PRASKANie będziesz składał w ofierze krwi razem z chlebem zakwaszonym, a to, co zostanie z ofiary święta Paschy, nie może być przechowywane do rana dnia następnego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie rozlewaj krwi Mojej ofiary w obecności kwaszonego i nie może przeleżeć do rana święta ofiara Pesach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz składał Mi rzeźnej ofiary z niczym, co zakwaszone - i nie pozostawisz przez noc do rana żadnej części z ofiary paschalnej.