« 2Moj 34:26 2 Księga Mojżeszowa 34:27 2Moj 34:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Pan ku Mojżeszowi: „Popisz sobie słowa ta, ktorymi i z tobą, i z syny israhelskimi śćwirdziłeśm ślub”.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Mojżesza: Napisz sobie te słowa, któremi i z tobą i z Izraelem uczyniłem przymierze.
3.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Pan do Mojżesza: Napisz sobie te słowa, bo według słów tych postanowiłem z tobą przymierze, i z Izraelem.
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa, bo według tych słów ustanowiłem przymierze z tobą i Izraelem.
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Napisz sobie słowa te; bo według słów tych zawarłem przymierze z tobą i z Israelem!"
6.KRUSZYŃSKIRzekł Pan do Mojżesza: "Zapisz sobie te słowa, albowiem według tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem".
7.MIESESNastępnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Zapisz sobie te słowa, albowiem wedle słów tych zawarłem z tobą Przymierze, oraz z Izraelem”.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan rzekł do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem.
9.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza: Spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem.
10.POZNAŃSKAJahwe rzekł do Mojżesza: - Zapisz te słowa, albowiem na podstawie tych słów zawieram Przymierze z tobą i z Izraelem.
11.WARSZ.PRASKAPowiedział Jahwe do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa, bo według tych słów zawieram przymierze z tobą i z całym Izraelem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY powiedział także do Mojżesza: Napisz sobie te słowa; bo według tych słów postanowiłem przymierze z tobą i z Israelem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN też polecił Mojżeszowi: Spisz sobie te słowa, ponieważ na ich podstawie zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem.