« 2Moj 34:31 2 Księga Mojżeszowa 34:32 2Moj 34:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzyszli k niemu też wszytcy synowie israhelszczy, ktorym przykazał wszytko, cso był słyszał od Boga na gorze Synaj.
2.WUJEK.1923Przyszli téż do niego wszyscy synowie Izraelowi: którym przykazał wszystko, co słyszał od Pana na górze Synai.
3.GDAŃSKA.1881Potem też przyszli wszyscy synowie Izraelscy, którym przykazał wszystko, co mówił Pan z nim na górze SYnaj.
4.GDAŃSKA.2017Potem podeszli też wszyscy synowie Izraela, a on przykazał im wszystko, o czym PAN z nim rozmawiał na górze Synaj.
5.CYLKOWA następnie przystąpili i wszyscy synowie Israela, - i zapowiedział im wszystko, co mówił z nim Wiekuisty na górze Synai.
6.KRUSZYŃSKIZaraz potem zbliżyli się wszyscy synowie Izraela i przekazał im to wszystko, o czem Jahwe mówił z nim na górze Synaj.
7.MIESESPotem przystąpili wszyscy Synowie Izraela i on polecił im wszystko, co Wiekuisty rozmawiał z nim na Górze Synaju.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem przyszli także Izraelici, a on nakazał im wszystko, co Pan mu powiedział na górze Synaj.
9.BRYTYJKAPotem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj.
10.POZNAŃSKAPotem podeszli wszyscy [inni] Izraelici, a [Mojżesz] wyłożył im wszystko, o czym Jahwe rozmawiał z nim na górze Synaj.
11.WARSZ.PRASKAPotem przyszli wszyscy synowie Izraela, a on przekazał im wszelkie polecenia, jakie otrzymał od Jahwe na górze Synaj.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A następnie podeszli wszyscy synowie Israela. Więc zapowiedział im wszystko, co z nim mówił WIEKUISTY na górze Synaj.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem podeszli do niego pozostali Izraelici i Mojżesz przekazał im wszystko to, co oznajmił mu PAN na górze Synaj.