« 2Moj 34:33 2 Księga Mojżeszowa 34:34 2Moj 34:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPktore wchodzę ku Bogu a mowię z nim odjimał, aliżby nie wyszedł. Tedy mowił synom israhelskim wszyćko, cso było przykazano jemu.
2.WUJEK.1923Którą wchodząc do Pana, i mówiąc z nim, zdejmował aż wyszedł: a tedy mówił do synów Izraelowych wszystko, co mu było rozkazano.
3.GDAŃSKA.1881Ale gdy wchadzał Mojżesz przed twarz Pańską, aby rozmawiał z nim, odejmował zasłonę, póki nie wyszedł; a wyszedłszy, mówił do synów Izraelskich, co mu było rozkazano.
4.GDAŃSKA.2017Ale gdy Mojżesz wchodził przed oblicze PANA, aby z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę, póki nie wyszedł. Gdy zaś wyszedł, mówił do synów Izraela, co mu nakazano.
5.CYLKOWGdy zaś wchodził Mojżesz przed oblicze Wiekuistego, by mówić z Nim, zdejmował zasłonę, dopóki nie wyszedł; gdy zaś wychodził, opowiadał synom Israela to, co mu poleconém zostało.
6.KRUSZYŃSKIGdy Mojżesz przychodził do Jahwe, aby mówić z nim, usuwał zasłonę aż do odejścia swego; potem wychodził i mówił do Izraelitów o tem, co było polecone.
7.MIESESGdy Mojżesz wchodził przed Wiekuistego, ażeby mówić z Nim, zdejmował on zasłonę dopóki nie wychodził; – gdy zaś wychodził, ażeby obwieścić Synom Izraela, co mu przykazano,
8.TYSIĄCL.WYD5Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wychodził, mówił Izraelitom to, co mu Pan rozkazał.
9.BRYTYJKAIlekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia, a gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano.
10.POZNAŃSKAGdy zaś Mojżesz szedł przed oblicze Jahwe na rozmowę z Nim, zdejmował tę zasłonę aż do wyjścia [z Namiotu]. A wyszedłszy, opowiadał Izraelitom, co mu nakazano.
11.WARSZ.PRASKAKiedy znów szedł, aby rozmawiać z Jahwe, zdejmował zasłonę na czas, jaki tam pozostawał. Po powrocie przekazywał synom Izraela wszystkie polecenia Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy Mojżesz wchodził przed oblicze WIEKUISTEGO, by z Nim mówić zdejmował zasłonę, dopóki nie wyszedł. Zaś gdy wychodził opowiadał synom Israela to, co zostało mu polecone.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITAle ilekroć przychodził rozmawiać z PANEM, zasłonę tę zdejmował, aż do wyjścia na zewnątrz. Po wyjściu natomiast oznajmiał Izraelitom wszystko, co zostało mu przykazane.