« 2Moj 34:3 2 Księga Mojżeszowa 34:4 2Moj 34:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wyciosał Mojżesz dwie cce kamienne, jakie przedtym były, a w nocy powstaw wszedł na gorę Synaj, jako był jemu przykazał Pan, niosę z sobą cki.
2.WUJEK.1923Wyciosał tedy dwie tablice kamienne, jakie przedtem były, i w nocy wstawszy, wstąpił na górę Synai, jako mu był Pan przykazał niosąc z sobą tablice.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wyciosał Mojżesz dwie tablice kamienne, podobne pierwszym; i wstawszy rano, wstąpił na górę Synaj, jako mu rozkazał Pan, wziąwszy w ręce swe dwie tablice kamienne.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz wyciosał więc dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a gdy wstał rano, wstąpił na górę Synaj, jak PAN mu rozkazał, i wziął w ręce dwie kamienne tablice.
5.CYLKOWI wykuł dwie tablice kamienne podobne pierwszym; i wstał Mojżesz wczesnym rankiem, i wstąpił na górę Synai, jako przykazał mu Wiekuisty; i wziął w rękę swoję dwie tablice kamienne.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz wyrzeźbił dwie tablice kamienne, jako pierwsze, a wstawszy wcześnie rano, wstąpił na górę Synaj, jako mu Pan rozkazał i wziął do swej ręki dwie tablice kamienne.
7.MIESESOn więc wyciosał dwie tablice z kamienia, podobne do poprzednich. Mojżesz wstał [nazajutrz] wczesnym rankiem i wyszedł na Górę Synaj – tak, jak Wiekuisty polecił jemu, – obie zaś tablice z kamienia zabrał ręką swoją.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
9.BRYTYJKAWyciosał więc Mojżesz dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, wstał wcześnie rano i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał; do ręki wziął dwie tablice kamienne.
10.POZNAŃSKAWykuł więc [Mojżesz] dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych. A wstawszy rankiem wszedł Mojżesz na górę Synaj, jak mu to Jahwe polecił. Wziął też z sobą dwie kamienne tablice.
11.WARSZ.PRASKASporządził więc Mojżesz dwie tablice, dokładnie takie same jak pierwsze, i wstawszy bardzo wczesnym rankiem, udał się na górę Synaj, tak jak mu nakazał Jahwe. W rękach niósł dwie kamienne tablice.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Mojżesz wykuł dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, wstał wczesnym rankiem i wszedł na górę Synaj, jak mu przykazał WIEKUISTY. Wziął także w swoją rękę dwie kamienne tablice.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz wyciosał więc dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, wstał wcześnie rano i wszedł na górę Synaj, jak mu rozkazał PAN. Kamienne tablice wziął ze sobą.