« 2Moj 36:2 2 Księga Mojżeszowa 36:3 2Moj 36:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPdał jim wszytki dary synow israhelskich, ktorzy gdyż pilni byli ku działu, na wszelki dzień s jutra lud ślubienie ofierował Bogu.
2.WUJEK.1923Oddał im wszystkie dary synów Izraelowych. Którzy gdy z pilnością robili, na każdy dzień rano śluby lud ofiarował.
3.GDAŃSKA.1881I wzięli od Mojżesza wszystkie podarki, które byli przynieśli synowie Izraelscy na robotę ku usłudze świątnicy, aby ją wykonali; ale oni przynaszali do niego jeszcze dobrowolne dary na każdy poranek.
4.GDAŃSKA.2017I wzięli od Mojżesza wszystkie dary, które synowie Izraela przynieśli na dzieło służby w świątyni, aby ją wykonać. Oni zaś nadal przynosili mu dobrowolne dary każdego poranka.
5.CYLKOWI wzięli od Mojżesza wszystkie dary, które byli przynieśli synowie Israela do wykończenia dzieła świętego, - aby je wykonać. Ci zaś przynosili mu dalej dary, każdego rana.
6.KRUSZYŃSKIWzięli od Mojżesza wszelkie dary, które przynieśli synowie Izraelowi, aby wykonać prace potrzebne do służby w świątyni; a każdego rana przynosili jeszcze chętnie do Mojżesza.
7.MIESES– i oni przejęli od Mojżesza wszystką daninę, którą Synowie Izraela poprzynosili dla dzieła, potrzebnego dla Świątyni, – gwoli dokonaniu go, a którzy przynosili do niego jeszcze dary każdego poranku.
8.TYSIĄCL.WYD5Ci zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać; ponadto znosili im każdego dnia dalsze, dobrowolne dary.
9.BRYTYJKAI odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac, potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolne dary każdego rana.
10.POZNAŃSKAOni to otrzymali od Mojżesza wszystkie dobrowolne dary, które złożyli Izraelici na wykonanie wszelkiego rodzaju sprzętów do świętej służby, aby móc ją sprawować. A Izraelici wciąż jeszcze znosili do niego co rano dobrowolne ofiary.
11.WARSZ.PRASKAWzięli od Mojżesza wszystkie dary, złożone przez synów Izraela dla sporządzenia przedmiotów kultu w przybytku, przy czym ludzie ciągle jeszcze przynosili Mojżeszowi dobrowolne dary.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wzięli od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie Israela do wykończenia świętego dzieła, aby je wykonać. Zaś oni, każdego ranka dalej przynosili mu dary.
13.EIB.BIBLIA.2016Przekazał im wszystkie szczególne dary złożone przez Izraelitów na wykonanie prac związanych z przyszłą służbą w miejscu świętym. Ludzie jednak nadal, co rano, przychodzili do niego z dobrowolnymi ofiarami.