« 2Moj 36:4 2 Księga Mojżeszowa 36:5 2Moj 36:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekli Mojżeszowi: „Więcej ofieruje lud nasz, niż potrzebizna jest”.
2.WUJEK.1923Mówili Mojżeszowi: Więcéj lud ofiaruje, niźli potrzeba.
3.GDAŃSKA.1881I rzekli do Mojżesza, mówiąc: Daleko więcej lud przynosi, niż potrzeba do wyrobienia tej usługi, którą rozkazał Pan uczynić.
4.GDAŃSKA.2017I powiedzieli do Mojżesza: Lud przynosi dużo więcej niż potrzeba do wykonania tej służby, którą PAN rozkazał uczynić.
5.CYLKOWI oświadczyli Mojżeszowi, i rzekli: "Więcej lud przynosi, niż potrzeba do dzieła, które rozkazał Wiekuisty wykonać".
6.KRUSZYŃSKIi rzekli do Mojżesza, mówiąc: "Lud przynosi za wiele, aniżeli potrzeba do służby na wyroby, które Pan kazał wykonać".
7.MIESESi rzekli do Mojżesza, mówiąc: „Lud przynosi więcej, aniżeli potrzeba do pracy dla [wykonania] tego dzieła, którego Wiekuisty polecił dokonać”.
8.TYSIĄCL.WYD5i tak powiedzieli do Mojżesza: Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać.
9.BRYTYJKAi rzekli do Mojżesza: Lud przynosi więcej, niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać.
10.POZNAŃSKAi mówił: - Lud przynosi już więcej, aniżeli to potrzebne do wykończenia dzieła, które Jahwe nakazał wykonać.
11.WARSZ.PRASKAi powiedzieli: Ludzie przynoszą o wiele więcej, niż trzeba na wykonanie prac zleconych przez Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oświadczyli Mojżeszowi, mówiąc: Lud przynosi więcej niż potrzeba do dzieła, które rozkazał wykonać WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016i zwrócili Mojżeszowi uwagę, że lud przynosi więcej materiałów, niż potrzeba na wykonanie prac zleconych przez PANA.