« 2Moj 6:11 2 Księga Mojżeszowa 6:12 2Moj 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpowiedział Mojżesz przed Panem: „Owa synowie israhelszczy nie uposłuch❬aj❭ą mnie, a kako usłucha[ją] faraon[a], a osobnie iżeśm nieobrzezanych warg?”
2.WUJEK.1923Odpowiedział Mojżesz przed Panem: Oto synowie Izraelowi nie słuchają mię, a jakóż usłucha Pharao, zwłaszcza, żem jest nie obrzezany usty?
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Mojżesz przed Panem, mówiąc: Oto, synowie Izraelscy nie usłuchali mię, a jakoż mię usłucha Farao? a jam nie obrzezanych warg.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz zaś odpowiedział przed PANEM: Oto synowie Izraela nie posłuchali mnie, jakże więc posłucha mnie faraon? Jestem przecież nieobrzezanych warg.
5.CYLKOWI rzekł Mojżesz przed Wiekuistym, mówiąc: "Oto synowie Israela nie słuchają mnie, a jakże usłucha mnie Faraon? A jam zająkliwych ust!"
6.KRUSZYŃSKIMojżesz odpowiedział wobec Boga, mówiąc: "Oto synowie Izraela mnie nie słuchają, jakżeż usłucha mnie faraon, gdyż mam ciężką wymowę?"
7.MIESESLecz Mojżesz rzekł do Wiekuistego, mówiąc: „Skoro oto Synowie Izraela nie usłuchali mnie, więc jak mnie będzie słuchał Faraon, a ja wszak jestem tępy w mowie”.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz wymawiał się przed Panem, mówiąc: Jeśli Izraelici nie chcą mnie słuchać, jakże faraon będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trudność?
9.BRYTYJKAMojżesz zaś wymawiał się przed Panem: Oto synowie izraelscy nie usłuchali mnie, jakże więc usłucha mnie faraon, zwłaszcza że jestem niewprawny w mówieniu.
10.POZNAŃSKAMojżesz zwrócił się wtedy do Jahwe tymi słowy:- Oto [nawet] Izraelici nie słuchają mnie, jakże więc faraon ma mnie usłuchać przy mojej trudnej wymowie?
11.WARSZ.PRASKAA Mojżesz na to: Jeśli nawet Izraelici nie chcieli mnie słuchać, to jakże usłucha mnie faraon, tym bardziej że wcale nie mam daru przemawiania.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Mojżesz powiedział przed WIEKUISTYM, mówiąc: Oto synowie Israela nie chcą mnie słuchać, więc jakże mnie usłucha faraon? Nadto ja mam nieobrzezane usta.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz jednak wymawiał się wobec PANA: Skoro nie posłuchali mnie synowie Izraela, to jak mogę liczyć, że posłucha mnie faraon? Zwłaszcza, że mam trudności z wypowiadaniem się.