« 2Moj 6:22 2 Księga Mojżeszowa 6:23 2Moj 6:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWziął jest opięć Aaron żonę [a]Elżbiecinę dziewkę Aminadabowę, siostrę Nazonowę, ktoraż jemu urodziła Nadaba a Abin, a Elijazara, a Itamara.
2.WUJEK.1923I pojął Aaron żonę Elizabethę, córkę Aminadab, siostrę Nahasona, która mu urodziła Nadaba, i Abiu, i Eleazar, i Ithamara.
3.GDAŃSKA.1881I pojął Aaron Elizabetę, córkę Aminadaba, siostrę Nasonowę, sobie za żonę, która mu urodziła Nadaba, i Abiu. Eleazara, i Itamara.
4.GDAŃSKA.2017I Aaron pojął za żonę Eliszebę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona. Ona mu urodziła Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara.
5.CYLKOWI pojął Ahron Eliszebę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona sobie za żonę, i urodziła mu Nadaba, i Abihu, Elazara i Ithamara.
6.KRUSZYŃSKIAaron wziął sobie za żonę Eliszebę, córkę Aminadaba, siostrę Nahaszona; i urodziła mu: Nadaba, Abichu, Eleazara i Ithamara.
7.MIESESAron pojął za żonę Ěliszebę, córkę Amminadaba, ona zaś urodziła mu Nadaba, Abihūa, Eleāzara [El’azar] i Itamara.
8.TYSIĄCL.WYD5Aaron wziął za żonę Elżbietę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona, która mu urodziła Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara.
9.BRYTYJKAAaron pojął za żonę Eliszebę, córkę Amminadaba, siostrę Nachszona; ta zaś urodziła mu Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara.
10.POZNAŃSKAAaron wziął za żonę Eliszebę, córkę Aminadaba a siostrę Nachszona. Ona urodziła mu Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara.
11.WARSZ.PRASKAAaron wziął sobie za żonę Elżbietę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona. Ona to była matką Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ahron pojął sobie za żonę siostrę Nachszona, córkę Aminadaba Eliszebę, i urodziła mu Nadaba, Abihu, Elazara i Ithamara.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITAaron natomiast pojął za żonę Eliszebę, córkę Aminadaba, a siostrę Nachszona. Urodziła mu ona Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara.