« 2Moj 6:23 2 Księga Mojżeszowa 6:24 2Moj 6:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA synowie Chore: Asser a Elkana, a Ebizab, toć jest rodzina Chorytskich.
2.WUJEK.1923] Synowie téż Korego: Aser, i Elkana, i Abiasaph. Te są rodzaje Korytów.
3.GDAŃSKA.1881A synowie Korego: Asyr, i Elkana, i Abyjazaf. Teć są domy Korytów.
4.GDAŃSKA.2017A synowie Koracha: Assir, Elkana i Abiasaf. To są rodziny Korachitów.
5.CYLKOWA synowie Koracha: Assyr, i Elkana i Abiasaf. Oto rodziny Korachidów.
6.KRUSZYŃSKISynowie Koraha: Assir, Elkana i Abiasaf; są to rody Korahitów.
7.MIESESSynowie Koracha: Assyr [Assir], Elkana i Ābiāsaf; te są oto rody Korachitów.
8.TYSIĄCL.WYD5Synowie Koracha: Assir, Elkana i Abiasaf. Oto rody Korachitów.
9.BRYTYJKASynowie Koracha: Assir, Elkana i Abiasaf. To są rodziny Koracha.
10.POZNAŃSKASynowie Koracha: Assir, Elkana i Abiasaf. Oto są rody Koracha.
11.WARSZ.PRASKASynami Koracha byli: Assir, Elkana i Abiasaf. Takie są rody wywodzące się od Koracha.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synowie Koracha to: Assyr, Elkana i Abiasat. Oto rodziny Korachitów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Koracha: Asir, Elkana i Abiasaf. To są rodziny Koracha.