« 2Moj 8:9 2 Księga Mojżeszowa 8:10 2Moj 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtoryż otpowiedział: „Za jutra”. Tedy Mojżesz: „Podług słowa – rzecze – twego uczynię, aby wiedział, iże nie jest jako Pan Bog nasz,
2.WUJEK.1923Który odpowiedział: Jutro. A on: Według słowa twego, pry, uczynię, abyś wiedział, że niemasz jako Pan, Bóg nasz.
3.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Jutro. Tedy rzekł Mojżesz: Uczynię według słowa twego, abyś wiedział, że nie masz, jako Pan Bóg nasz.
4.GDAŃSKA.2017A on powiedział: Jutro. Wtedy Mojżesz odpowiedział: Stanie się według twego słowa, abyś wiedział, że nie ma nikogo jak PAN, nasz Bóg.
5.CYLKOW(8:6) I rzekł: "Na jutro." I odpowiedział: "Będzie podług słowa twojego! Abyś poznał, iż nie masz jako Wiekuisty Bóg nasz.
6.KRUSZYŃSKII odpowiedział: "Jutro". I rzekł Mojżesz: "Stanie się, jak chcesz, abyś wiedział, że niemasz podobnego do Jahwe - Boga naszego.
7.MIESESOn [sc. Faraon] odrzekł: „Na jutro”. On [sc. Mojżesz] zaś rzekł na to: „Wedle słowa twego! – ażebyś poznał, iż niema nic podobnego do Boga naszego, Wiekuistego:
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział: Jutro. I rzekł Mojżesz: Stanie się według słowa twego, abyś poznał, że nie ma nikogo takiego jak Pan, nasz Bóg.
9.BRYTYJKANa to on rzekł: Jutro. A Mojżesz odpowiedział: Stanie się według życzenia twego, abyś poznał, że Pan, Bóg nasz, nie ma sobie równego;
10.POZNAŃSKA(8:6) Odpowiedział:- Na jutro! A [tamten] odparł: - [Stanie się] według twego słowa, abyś poznał, że nie ma nikogo podobnego do Jahwe, naszego Boga.
11.WARSZ.PRASKAA on odpowiedział: Jutro. Na to Mojżesz: Dobrze. Będziesz jednak musiał uznać, że Jahwe, nasz Bóg, nie ma sobie równego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:6) Więc powiedział: Na jutro. Więc odpowiedział: Będzie według twojego słowa, abyś poznał, że nie ma jak WIEKUISTY, nasz Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJutro - poprosił. Mojżesz powiedział: Stanie się według twoich słów, byś się przekonał, że nie ma nikogo takiego jak PAN, nasz Bóg.