« 2Moj 8:11 2 Księga Mojżeszowa 8:12 2Moj 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wyszli są precz od faraona Mojżesz a Aaron, i wołał jest Mojżesz ku Panu o ślub żab, jenże [ślub] smowił był z faraonem.
2.WUJEK.1923I wyszli Mojżesz i Aaron od Pharaona: i wołał Mojżesz do Pana o obietnicę żab, którą był przyrzekł Pharaonowi.
3.GDAŃSKA.1881Wyszedł tedy Mojżesz i Aaron od Faraona. I zawołał Mojżesz do Pana, aby odjął żaby, które był przepuścił na Faraona.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Mojżesz i Aaron wyszli od faraona. I Mojżesz zawołał do PANA z powodu żab, które zesłał na faraona.
5.CYLKOW(8:8) I wyszli Mojżesz i Ahron od Faraona. I wołał Mojżesz do Wiekuistego co do żab, które nasłał na Faraona.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz i Aaron wyszli od faraona i Mojżesz wołał do Boga w sprawie żab, które sprowadził na faraona.
7.MIESESPotem wyszedł Mojżesz oraz Aron od Faraona, a Mojżesz zaniósł błagalne modły do Wiekuistego z powodu żab, które On nasłał na Faraona.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem Mojżesz z Aaronem odeszli od faraona, a Mojżesz błagał Pana o spełnienie obietnicy, jaką w sprawie żab uczynił faraonowi.
9.BRYTYJKAA gdy Mojżesz i Aaron wyszli od faraona, błagał Mojżesz Pana z powodu żab, które zesłał na faraona.
10.POZNAŃSKA(8:8) Potem odszedł Mojżesz wraz z Aaronem od faraona. Mojżesz wzywał [teraz pomocy] Jahwe z powodu żab, które On zesłał na faraona.
11.WARSZ.PRASKAKiedy Mojżesz i Aaron wyszli od faraona, zaczął Mojżesz błagać Jahwe o uwolnienie [Egiptu] od plagi żab, które zesłał na faraona.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:8) Zatem Mojżesz i Ahron wyszli od faraona. A Mojżesz wołał do WIEKUISTEGO odnośnie żab, które nasłał na faraona.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Mojżesz i Aaron wyszli od faraona, Mojżesz wołał do PANA w sprawie żab, które zesłał On na faraona.