« 2Moj 8:16 2 Księga Mojżeszowa 8:17 2Moj 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynili tak, i wściągnął Aaron rękę swą pręt dzierżąc, i uderzy proch ziemski, i zdziełały sie płoszczyce w ludziech i w dobytku, tako iże wszytek proch ziemski obrocił sie jest w płoszczyce po wszej ziemi ejipskiej.
2.WUJEK.1923I uczynili tak. I wyciągnął Aaron rękę trzymając laskę, i uderzył w proch ziemie, i stały się mszyce na ludziech i na bydle: wszystek proch ziemie obrócił się we mszyce po wszystkiéj ziemi Egipskiéj.
3.GDAŃSKA.1881I uczynili tak; bo wyciągnął Aaron rękę swoję z laską swoją, i uderzył w proch ziemi; i były wszy na ludziach, i na bydle; wszystek proch ziemi obrócił się we wszy po wszystkiej ziemi Egipskiej.
4.GDAŃSKA.2017I tak uczynili. Aaron wyciągnął rękę ze swoją laską i uderzył pył ziemi, który zamienił się we wszy na ludziach i na bydle. Wszelki pył ziemi zamienił się we wszy na całej ziemi Egiptu.
5.CYLKOW(8:13) I uczynili tak: wyciągnął Ahron rękę swoję z laską swoją i uderzył o proch ziemi, i zjawiły się komary na ludziach i na bydle. Wszystek proch ziemi zamienił się w komary po całej ziemi Micraim.
6.KRUSZYŃSKIUczynili tak; Aaron wyciągnął rękę swą ze swoją laską i uderzył w pył ziemny i stały się mszyce na ludziach i na zwierzętach. Wszystek pył na ziemi zamienił się w mszyce w całym kraju egipskim.
7.MIESESOni uczynili tak: Aron skierował rękę swoją z laską swoją i uderzył o proch, a pojawiły się wszy na ludziach i na bydle; – cały proch ziemi stał się wszami w całym Kraju Egipskim.
8.TYSIĄCL.WYD5I uczynili tak: Aaron wyciągnął rękę swoją i laskę i uderzył proch ziemi. Komary pokryły ziemię i bydło, cały proch ziemi w kraju egipskim zamienił się w komary.
9.BRYTYJKAI uczynili tak: Aaron wyciągnął rękę ze swoją laską i uderzył proch ziemi. Wtedy komary opadły ludzi i bydło. Wszystek proch ziemi zamienił się w komary w całej ziemi egipskiej.
10.POZNAŃSKA(8:13) I uczynili tak. Aaron wciągnął rękę z laską i uderzył proch [na] ziemi, a wtedy komary opadły ludzi i bydło; wszystek proch przemienił się w komary w całej ziemi egipskiej.
11.WARSZ.PRASKAI uczynił tak: Aaron wyciągnął laskę i rzucił ją na ziemię, w pył. I natychmiast wyleciały chmary komarów, które zaczęły obsiadać ludzi i zwierzęta. W całym Egipcie pył ziemi przemieniał się w komary.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:13) Zatem tak uczynili. Ahron wyciągnął swoją rękę ze swą laską i uderzył o proch ziemi, więc zjawiły się komary na ludziach oraz na bydle. Cały proch ziemi zamienił się w komary na całej ziemi Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTak też uczynili: Aaron uniósł swą laskę i uderzył proch na ziemi - i komary opadły ludzi oraz bydło. Cały proch ziemi zamienił się w komary - wszędzie w ziemi egipskiej.