« 2Moj 8:18 2 Księga Mojżeszowa 8:19 2Moj 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekli są czarownicy ku faraonowi: „Palec boży to jest”. I zatwirdziło sie jest serce faraonowo i nie uposłuchał jich, jako był Pan przykazał.
2.WUJEK.1923I rzekli czarownicy do Pharaona: Palec to Boży jest. I zatwardziało serce Pharaonowe, i nie posłuchał ich, jako przykazał Pan.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli czarownicy do Faraona: Palec to Boży jest. I zatwardziało serce Faraonowe, i nie usłuchał ich, jako powiedział Pan.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy czarownicy powiedzieli do faraona: To jest palec Boży. Ale serce faraona pozostało zatwardziałe i nie posłuchał ich, jak PAN zapowiedział.
5.CYLKOW(8:15) I rzekli wróżbici do Faraona: "Palec to Boży!" ale skrnąbrniało serce Faraona i nie usłuchał ich, jako powiedział Wiekuisty.
6.KRUSZYŃSKICzarownicy rzekli do faraona: "Jest to palec Boży!". Serce faraona stwardniało i nie słuchał ich, jako mówił Bóg.
7.MIESESWróżbici mówili do Faraona: „Palec to jest Boży!”, ale serce Faraona było zatwardziałem i on nie usłuchał ich, – tak, jak Wiekuisty I powiedział.
8.TYSIĄCL.WYD5Wówczas rzekli czarownicy do faraona: Palec to Boży, ale serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak to Pan zapowiedział.
9.BRYTYJKAWtedy rzekli czarownicy do faraona: W tym jest palec Boży. Lecz serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział.
10.POZNAŃSKA(8:15) Wtedy wróżbiarze powiedzieli do faraona:- To jest palec Boży! Ale faraon pozostał niewzruszony i nie posłuchał ich, jak to przepowiedział Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAWtedy powiedzieli czarownicy do faraona: To palec Boży! Ale serce faraona nadal pozostawało niewzruszone, tak jak to przepowiedział Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:15) Wróżbici powiedzieli też do faraona: To palec Boga. Ale serce faraona zrobiło się twardym oraz ich nie usłuchał, jak zapowiedział WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wróżbici stwierdzili przed faraonem: W tym musi być palec Boży. Ale faraon pozostał nieprzejednany i ich nie posłuchał - tak zresztą, jak zapowiedział PAN.