« 2Moj 8:25 2 Księga Mojżeszowa 8:26 2Moj 8:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Mojżesz: „Nie może tako być, boć nielu dzskości sie zdadzą Ejipskim, będziemli ofierować Panu Bogu naszemu, a zalibychmy temu, jemuż sie Ejipszczy kłaniają, przed nimi, by nas obrzucili kamienim.
2.WUJEK.1923I rzekł Mojżesz: Nie może tak być: brzydliwości bowiem Egiptyanów będziemy ofiarować Panu, Bogu naszemu? Bo jeźli będziem zabijać to, co chwalą Egiptyanie przed nimi, ukamionują nas.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Mojżesz: Nie godzi się tak czynić; bo byśmy obrzydliwość Egipską ofiarowali Panu Bogu naszemu; a gdybyśmy ofiarowali obrzydliwość Egipską przed oczyma ich, zażby nas nie ukamionowali?
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz odpowiedział: Nie godzi się tak czynić; bo to, co złożylibyśmy w ofierze PANU, naszemu Bogu, byłoby zgorszeniem dla Egipcjan. A gdybyśmy na oczach Egipcjan złożyli w ofierze to, co jest zgorszeniem, czyż nie ukamienowaliby nas?
5.CYLKOW(8:22) I rzekł Mojżesz: "Nie godzi się tak czynić, bo spełnilibyśmy wstrętną dla Micrejczyków ofiarę Wiekuistemu Bogu naszemu; jeżeli spełnimy wstrętną dla Micrejczyków ofiarę w oczach ich, czyż nie ukamionują nas?
6.KRUSZYŃSKIRzekł Mojżesz: "Nie godzi się tak czynić, ponieważ ofiarę dla Jahwe - Boga naszego uważają Egipcjanie za obrzydliwość; oto złożymy ofiarę, która w oczach Egipcjan jest obrzydliwą, czyż nas nie ukamienują?
7.MIESESMojżesz zaś rzekł: „Nie godzi się czynić tak, iżbyśmy ofiarowali Bogu naszemu – rzecz wstrętną dla Egipcjan. Jeśli ofiarować będziem rzecz wstrętną dla Egipcjan – wobec nich, – czyż oni nie ukamieniują nas?
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Mojżesz: Nie wypada postępować w ten sposób, ponieważ obrazą Egipcjan byłaby nasza ofiara dla Pana, Boga naszego, gdybyśmy złożyli na ofiarę to, co w oczach Egipcjan jest niedozwolone. Czy nie ukamienowaliby nas za to?
9.BRYTYJKANa to odpowiedział Mojżesz: Nie godzi się tak uczynić, bo dla Egipcjan byłoby obrzydliwością to, co my ofiarujemy Panu, Bogu naszemu. Jeżeli więc na oczach Egipcjan ofiarować będziemy to, co jest dla nich obrzydliwością, to czy nas wtedy nie ukamienują?
10.POZNAŃSKA(8:22) Mojżesz odpowiedział:- Nie byłoby rzeczą słuszną tak postąpić. Przecież zgorszeniem dla Egipcjan jest to, co my ofiarujemy Jahwe, naszemu Bogu. Gdybyśmy więc na ich oczach ofiarowali to, co jest zgorszeniem dla Egipcjan, czy by nas nie ukamienowali?
11.WARSZ.PRASKALecz Mojżesz odpowiedział: Na to nie możemy się zgodzić. Naszym obowiązkiem jest złożyć Jahwe, naszemu Bogu, taką ofiarę, która jest powodem zgorszenia dla Egipcjan. Jeżeli na ich oczach będziemy składali ofiarę, która ich gorszy, to czyż nie rzucą się na nas, żeby nas ukamienować?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:22) Ale Mojżesz powiedział: Nie godzi się tak czynić; gdyż spełnimy naszemu Bogu, WIEKUISTEMU, wstrętną dla Micrejczyków ofiarę. A jeśli w ich oczach spełnimy wstrętną dla Micrejczyków ofiarę czyż nas nie ukamienują?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz jednak odparł: Tak nie możemy uczynić. Nasz sposób składania ofiar PANU, naszemu Bogu, byłby dla Egipcjan obrzydliwością. Gdybyśmy przez nasze ofiarowanie zaczęli czynić to, co dla Egipcjan jest obrzydliwością, mogliby chcieć nas kamienować!