« 2Moj 8:27 2 Księga Mojżeszowa 8:28 2Moj 8:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze farao: „Ja puszczę was, abyście ofierowali Panu Bogu waszemu na puszczy, ale dalej nie chocie, proszę, modlcie sie za mię”.
2.WUJEK.1923I rzekł Pharao: Jać was puszczę abyście ofiarowali Panu, Bogu waszemu na puszczy: wszakże daléj nie zachodźcie: proście za mną.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Farao: Jać wypuszczę was, abyście ofiarowali Panu Bogu waszemu na puszczy, wszakże daleko nie odchodźcie, i módlcie się za mną.
4.GDAŃSKA.2017Faraon odpowiedział: Wypuszczę was, abyście mogli złożyć ofiarę PANU, waszemu Bogu, na pustyni, tylko nie oddalajcie się zbytnio. Wstawcie się też za mną.
5.CYLKOW(8:24) I rzekł Faraon: "Ja uwolnię was, abyście ofiarowali Wiekuistemu, Bogu waszemu, na puszczy, wszakże daleko nie odchodźcie; pomódlcie się za mną."
6.KRUSZYŃSKIRzekł faraon: "Ja zezwolę wam na wyjście, abyście złożyli ofiarę dla Jahwe - Boga waszego; tylko idąc, nie oddalajcie się zbytnio. Módlcie się za mnie".
7.MIESESNato rzekł Faraon: „Ja zwolnię was i wy będziecie mogli Bogu waszemu Wiekuistemu ofiarować w pustyni, atoli nie odchodźcie zbyt daleko; – pomódlcie się też za mną”.
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział faraon: Ja was wypuszczę na pustynię, byście złożyli ofiarę Panu, Bogu waszemu, tylko nie oddalajcie się zbytnio i wstawcie się za mną.
9.BRYTYJKAOdpowiedział faraon: Wypuszczę was, abyście złożyli Panu, Bogu waszemu, ofiarę na pustyni; lecz nie oddalajcie się zbytnio. Wstawcie się za mną!
10.POZNAŃSKA(8:24) Faraon rzekł:- Ja zamierzam was puścić, abyście na pustyni złożyli ofiary Jahwe, swemu Bogu, bylebyście się zbytnio nie oddalali. Przeto błagajcie Jahwe za mną!
11.WARSZ.PRASKAOdpowiedział faraon: Dobrze, możecie iść i złożyć Jahwe, waszemu Bogu, ofiarę na pustyni. Nie odchodźcie tylko zbyt daleko. Pomódlcie się też za mnie!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:24) A faraon powiedział: Zatem ja was uwolnię, byście na puszczy ofiarowali waszemu Bogu WIEKUISTEMU, jednak daleko nie odchodźcie; pomódlcie się także za mnie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDobrze, wypuszczę was - zgodził się faraon. - Złóżcie ofiarę PANU, waszemu Bogu, na pustyni, ale nie oddalajcie się zbytnio. A teraz wstawcie się za mną!