« 2Moj 8:7 2 Księga Mojżeszowa 8:8 2Moj 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZawoła opięć farao Mojżesza a Aarona i rzecze jima: „Proście Pana, ać oddali żaby ode mnie a od luda mego, a puszczęć lud, aby obietowali Panu”.
2.WUJEK.1923I wezwał Pharao Mojżesza i Aarona, i rzekł im: Módlcie się do Pana, żeby oddalił żaby odemnie i od ludu mego, a puszczę lud, żeby ofiarował Panu.
3.GDAŃSKA.1881Zatem Farao wezwał Mojżesza i Aarona, mówiąc: Módlcie się Panu, aby oddalił żaby ode mnie, i od ludu mego; a wypuszczę lud, aby ofiarowali Panu.
4.GDAŃSKA.2017Potem faraon wezwał Mojżesza i Aarona i powiedział: Módlcie się do PANA, aby oddalił żaby ode mnie i od mojego ludu, a wypuszczę lud, aby złożył ofiarę PANU.
5.CYLKOW(8:4) I wezwał Faraon Mojżesza i Ahrona i rzekł: "Pomódlcie się do Wiekuistego, aby oddalił żaby odemnie i od ludu mojego, a uwolnię lud, i niechaj ofiarują Wiekuistemu."
6.KRUSZYŃSKIFaraon zawezwał Mojżesza i Aarona i rzekł: "Wstawcie się do Jahwe, aby usunął żaby odemnie i od mego narodu, a ja zezwolę na wyjście ludu, aby złożyli ofiary Bogu".
7.MIESESPotem zawezwał Faraon Mojżesza i Arona i rzekł; „Zasyłajcie modły do Wiekuistego, ażeby usunął żaby odemnie i od mojego ludu, a ja chętnie zwolnię lud ten, – i oni będą mogli ofiarować Wiekuistemu”.
8.TYSIĄCL.WYD5Zawołał więc faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: Proście Pana, żeby oddalił żaby ode mnie i od ludu mego, a wypuszczę lud, aby złożył ofiarę Panu.
9.BRYTYJKAWtedy faraon wezwał Mojżesza i Aarona, mówiąc: Wstawcie się do Pana, aby oddalił żaby ode mnie i od ludu mojego; wtedy wypuszczę lud, aby złożyli Panu ofiarę.
10.POZNAŃSKA(8:4) A faraon wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł: - Ubłagajcie Jahwe, aby oddalił żaby ode mnie i od mego ludu, a ja wypuszczę tamten lud, aby mogli złożyć ofiary Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAFaraon zawołał do Mojżesza i Aarona i powiedział: Proście Jahwe, aby uwolnił mnie i mój naród od plagi żab. Wtedy wypuszczę wasz lud, by mógł pójść i złożyć ofiarę na cześć Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:4) Zaś faraon wezwał Mojżesza i Ahrona oraz powiedział: Pomódlcie się do WIEKUISTEGO, by oddalił ode mnie oraz od mojego narodu te żaby a uwolnię lud; niech złożą ofiary WIEKUISTEMU.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITFaraon wezwał jednak Mojżesza i Aarona: Wstawcie się za mną u PANA - poprosił - niech oddali te żaby ode mnie i od mojego ludu, a wypuszczę wasz lud, aby złożył ofiarę PANU.