« Przys 1:12 Księga Przysłów 1:13 Przys 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszelką majętność drogą najdziemy, napełniemy domy nasze korzyścią:
2.GDAŃSKA.1881Wszelkiej majętności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią;
3.GDAŃSKA.2017Znajdziemy wszelkie kosztowności, napełnimy swoje domy łupem;
4.KRAMSTUCKWszelkie bogactwa drogocenne znajdziemy, napełnimy nasze domy zdobyczą.
5.CYLKOWWszelakie mienie cenne zdobędziem, napełnim domy nasze łupem.
6.TYSIĄCL.WYD5Znajdziemy wszelkie kosztowności, napełnimy domy swe łupem.
7.BRYTYJKAZdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem.
8.POZNAŃSKAZdobędziemy niejedną rzecz drogocenną i napełnimy łupem nasze domy;
9.WARSZ.PRASKAZnajdziemy przy nich jakieś kosztowności, łupami wypełnimy nasze domy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zdobędziemy wszelkie cenne mienie, nasze domy napełnimy łupem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNagrabimy sobie wszelkich kosztowności, napełnimy łupem nasze domy -