« Przys 1:15 Księga Przysłów 1:16 Przys 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem nogi ich bieżą ku złemu, i kwapią się, aby krew przelali.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem nogi ich ku złemu bieżą, i spieszą się na wylanie krwi.
3.GDAŃSKA.2017Ich nogi bowiem biegną do zła i spieszą się do przelania krwi.
4.KRAMSTUCKGdyż ich nogi ku złemu biegną, śpieszą, aby rozlewać krew.
5.CYLKOWBo nogi ich ku złemu zdążęją, a spieszą się, by rozlewać krew.
6.TYSIĄCL.WYD5gdyż nogi ich pędzą do zbrodni, śpieszno im, bo krew chcą wytoczyć.
7.BRYTYJKAGdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew.
8.POZNAŃSKANogi ich bowiem biegną ku złu, spieszą, by przelać krew.
9.WARSZ.PRASKABo ich nogi ciągle za złem gonią i śpieszno im zawsze do krwi przelania.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ich nogi zdążają ku złemu oraz się śpieszą, by rozlać krew.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż ich nogi biegną ku nieszczęściu, śpieszą oni, aby rozlać czyjąś krew.